Tidningsprojektet

Detta arbetsmaterial går ut på att göra en tidning om skogen och som ger möjlighet att lära sig mer om hållbar utveckling och om skogens alla spännande användningsområden.

Två ingångar - en för lärare och en för elever
Välj bland länkarna här ovanför om du vill gå in på Tidningsprojektet för elever eller Tidningsprojektet för lärare.

I detta arbetsmaterial har eleverna möjlighet att:

  • arbeta självständigt och strukturerat
  • komma ut i arbetslivet och möta människor som arbetar i eller med skogen
  • få förståelse för hur viktig skogen är för oss människor
  • knyta kunskap till verkligheten och konkret fakta.

I detta arbetsmaterial har du som lärare möjlighet att:

  • bestämma en inriktning som passar dina ämnesområden
  • arbeta ämnesintegrerat arbeta med ett arbetsmaterial som innefattar läroplansmålen
  • mäta de uppnåendemål eleven uppnått
  • planera och bestämma vilken omfattning och svårighetsgrad arbetet ska ha utifrån klassens och individens förutsättningar.
Uppdaterad: