Åk 4-6 

Sveriges skogar – Lärarhandledning

Sveriges skogar – Lärarhandledning
Biologi
Geografi
SO
NO
Ca 0,5-2 tim
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

  • Att utveckla kunskap om skogstyper och klimatzoner som finns i Sverige.

Förberedelser

Ta fram material för att skapa affischer: färgpennor, stora papper, silkespapper, klister, sax med mera. Post-it lappar för avslutande feedback. Vid behov, skriv ut feedback-mallen som underlag till eleverna.

Genomförande

Dela in klassen i tre grupper: fjällbjörksregionen, barrskogsregionen och lövskogsregionen. Grupperna läser om respektive del i lektionen. De ska hitta så mycket fakta som möjligt om sin region och skapa en affisch. När grupperna tagit del av varandras affischer ska de få utrymme att ställa frågor till varandra och ge feedback på varandras affischer. Avsluta med en reflektion då grupperna får säga något om vad de har lärt sig och hur skogstyperna skiljer sig åt.

Begrepp

Art: en specifik sort av exempelvis djur, växt eller svampar.

Klimatzon: ett område som kännetecknas av liknande klimat.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Biologi

  • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
  • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Geografi

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
  • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.
  • Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och världen.
  • Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Globala målen

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Variation

Om det underlättar kan eleverna arbeta med lektionen i mindre grupper eller i par.

Fördjupning

Låt eleverna söka information om hur deras skogstyp påverkas av klimatförändring. Diskutera hur ”klimatsmarta” de olika skogstyperna är. Vilka andra värden kan skogstypen ha?

Använd gärna ett digitalt kartverktyg för att se var skogstyperna finns.

Diskutera med eleverna vilken typ av skog som finns i närheten av er och hur skogstypen utmärker sig. Ni kan också besöka er närmaste skog och undersöka vilken skogstyp det är.

Utomhuspedagogik

Byta träd

Det här är en utmärkt övning för att lära sig trädslag och eleverna får samtidigt röra på sig.

Byta träd

Göra Sverige

I denna övning får eleverna lära sig om Sveriges olika landskap, var de ligger och vad som representerar dom.

Göra Sverige

Sorteringsövning med trädarter

Eleverna får i denna övning träna på att gruppera utifrån olika sorteringsordningar.

Sorteringsövning med trädarter

Nedladdningsbart material
Källor

Sveriges nationalparker. Old Tjikko.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran