Åk 1-3 
Åk 4-6 
Åk 7-9 

Sorteringsövning med trädarter

Sorteringsövning med trädarter
Biologi
20-30 minuter
Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9
Vår, Sommar, Höst

Ladda ner som PDF:

Sorteringsövning med trädarter

Bara tabellen

Ta med dig:

Blad, knoppar, kvistar, frön, frukter, kottar och/eller barkbitar från olika trädslag.

En numrerad duk eller lådor att lägga föremålen i och lika många sorterongsprotokoll som grupper. 

Genomförande

Eleverna får träna på att gruppera utifrån olika sorteringsordningar. Kan förutom arter också innefatta exempelvis barr- och lövträd, träd/buskar/ris, frukter, färger, former och textur. Eleverna uppmärksammar vad de olika arterna eventuellt har gemensamt. 

Samla blad, knoppar, kvistar, frön, frukter, kottar och/eller barkbitar från olika trädslag. Var noga med att följa allemanrätten. 

Det är lagom med 8-10 olika föremål. Gör lika många numrerade rutor som du har föremål på en duk eller numrera lådor som föremålen kan läggas i. En ruta eller en låda per föremål.  Lägg ut ett föremål per ruta eller låda. 

Dela ut ett protokoll till respektive grupp. Elevernas uppgift är nu att komma på vilka sorteringsgrunder som finns för föremålen, notera dessa i kolumnen “Beskrivning”. Kryssmarkera vilka träd som stämmer för sorteringsgrunden och namnge sedan respektive grupp på protokollet. 

Efter en stund byter grupperna protokoll med varandra, en eller flera gånger, och på så vis får grupperna inspiration till nya sorteringsgrunder. 

Övningen avslutas med att du som lärare leder en diskussion där alla gruppers olika sorteringsgrunder kan lyftas fram och analyseras. På så vis måste grupperna jämföra och värdera varandras grupperingar. 

Allemansrätten

Allemansrätten kan samanfattas i att man inte ska störa och inte förstöra när man är ute i naturen. 

Den innebär att alla har rätt att vistas ute i skog och mark, men att vi även är skyldiga att ta hänsyn till vår omgivning, till växt- och djurlivet, markägare och andra människor.

Allemansrätten gäller så fort vi är i naturen, till exempel när vi joggar, paddlar, plockar svamp eller bara gör en utflykt i skogen.

Du får exempelvis inte plocka mossa eller kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. 

Däremot får du exempelvis plocka nedfallna grenar och torrt ris på marken. 

Vill du göra mer än vad allemansrätten tillåter så fråga alltid skogsägaren om lov innan. 

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan 

Lgr22: Åk 1-3

Biologi

  • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Lgr22: Åk 4-6

Biologi

  • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.  

Lgr22: Åk 7-9

Biologi

  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter

Ladda ner som PDF:

Sorteringsövning med trädarter

Bara tabellen

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran