Åk 4-6 

Skyddade skogar – Lärarhandledning

Skyddade skogar – Lärarhandledning
SO
Samhällskunskap
NO
Biologi
Geografi
Ca 1 tim
Åk 4-6
Höst, Vinter, Vår, Sommar

Syfte

  • Att utveckla kunskap om det arbete som görs för att värna biologisk mångfald.
  • Att utveckla kunskap om hur mycket skyddad skog som finns i Sverige och var den finns.

Förberedelser

I Sverige görs många insatser för att skydda den biologiska mångfalden. Genom olika klassificeringar som nationalpark och naturreservat värnas särskilt värdefull natur. De som äger skog behöver också följa lagar för att skydda utsatta arter och känsliga områden. I den här lektionen får eleverna lära sig mer om hur vi skyddar skogar med höga naturvärden.

Förbered eventuellt möjlighet till filmvisning i helklass.

Genomförande

I del 1 finns en film om Frida som är fågelskådare och älskar att fotografera fåglar i skogen. Se gärna filmen i helklass. Till filmen hör ett antal diskussionsfrågor som eleverna kan arbeta med i par, grupper eller helklass.

Del 2 består av en läsuppgift om skyddad skog och olika typer av naturskyddsområden.

Del 3 innehåller en para ihop-övning där eleverna kan kontrollera vad de lärt sig i del 2.

I del 4 finns en intervju med en skogsägare om hur hon arbetar för att värna den biologiska mångfalden.

Begrepp

Död ved: träd och stubbar som finns kvar i skogen men som inte längre växer. Död ved kan skapas av ett träds höga ålder, sjukdomar, väder och vind eller genom att människan med avsikt kapar och låter träd ligga kvar. Död ved är viktig för många organismer.

Biotop: en typ av omgivning där vissa växt eller djursamhällen hör hemma.

Biologisk mångfald: hur många olika arter som finns.

Slåtteräng: en äng som slås med lie.

Miljöbalken: en samling regler som gäller natur och miljö.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Biologi

  • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
  • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Geografi

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer
  • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Globala målen

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Variation

Filmen kan ses i helklass eller individuellt. Gå igenom och förklara eventuella svåra begrepp som dyker upp i lektionen.

Fördjupning

Titta på kartan

Använd gärna kartverktyget från Naturvårdsverket för att få en överblick hur mycket skyddad skog det finns i Sverige. Med hjälp av verktyget kan ni undersöka var er närmsta nationalpark eller naturreservat ligger. Följ gärna upp med att vid ett senare tillfälle besöka denna plats i verkligheten. Naturvårdsverket.se

Hur mycket skyddad skog finns det?

En fråga som ofta debatteras är hur mycket skyddad skog Sverige har. Olika aktörer har de senaste åren presenterat siffror som kan skilja sig mycket från varandra på grund av olika räknemetoder. Be eleverna leta upp och jämföra hur mycket skyddad skog det finns enligt olika aktörer, inklusive myndigheternas uppgifter.

– Varför tror de att uppskattningarna skiljer sig åt?
– Varför är det viktigt att vara källkritisk när statistik från olika aktörer skiljer sig åt?

Utomhus

Besök närmsta naturreservat eller nationalpark

Besök ert närmsta naturreservat eller nationalpark. Kan ni lista ut eller läsa er till varför just denna plats är skyddad?

Djur i nacken

I den här övningen får eleverna på ett roligt sätt lära sig mer om djuren som finns i de svenska skogarna.

Djur i nacken

Kamera och fotograf med naturtema

Det här är en övning som fokuserar på att eleverna ska få jobba med koncentration och fokusering.

Kamera och fotograf med naturtema

Källor

Naturvårdsverket. Skyddad natur.

Skogsstyrelsen (2023). Miljöbalken i skogen.

Forest Stewardship Council. Vanliga frågor och svar.

Sveriges nationalparker. Välkommen ut till Sveriges finaste natur.

Djur i nacken är en rolig övning som man gärna kan göra utomhus

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Åk 4-6
Åk 7-9
Förskola
Åk 1-3
Ämne
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran