Åk 7-9 

Skogsprodukter i vår vardag

Skogsprodukter i vår vardag
Biologi
Samhällskunskap
2 timmar
Åk 7-9
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Ladda ner som PDF:

Skogsprodukter i vår vardag

Genomförande

I klassrummet – vilka produkter kommer från skogen

Inled övningen med att låta eleverna gå runt i klassrummet, eventuellt runt i hela skolan, och undersöka och anteckna vilka föremål som ursprungligen kommer från skogen.

Lista därefter de material eleverna hittat och antecknat. Diskutera sedan utifrån ­nedanstående resonemang:

 • Vad skulle hända om denna produkt inte längre var tillgänglig?
 • Vilka av dessa saker är verkligen nödvändiga för vår överlevnad?
 • Skulle produkten kunna produceras på ett mer miljövänligt sätt? 

Lista saker

Eleverna listar under femton minuter de pappers-, trä- och andra skogsprodukter som används i hemmet under en dag. De ska även arbeta med följande frågor:

 • Vilka saker är nödvändiga i ditt hem?
 • Vilka representerar slöseri (slit och släng)?
 • Vilka produkter av annat slag skulle kunna ersättas med de förnybara resurserna som har sitt ursprung i trä?

Fördjupning

Låt eleverna arbeta i mindre grupper med de två olika texterna och besvara tillhörande frågor.

”Skogs- och träindustrin förser oss med produkter som är viktiga både för vårt lands ­ekonomi och för vårt dagliga liv. 

Den framtida tillgången på dessa produkter beror på hur skickligt man sköter och nyttjar skogen. I sista hand beror det naturligtvis på ­konsumenternas behov av produkterna.”

 • Hur skulle Sveriges ekonomi påverkas om efterfrågan på produkter som har sitt ursprung från skogen helt upphörde?
 • Skogen är en tillgång för Sverige och dess ekonomi. Vad tror ni att skog och träd kan komma att användas till i framtiden? 

”Skogsindustrin har alltid varit viktig för Sverige. Den skapar jobb i hela landet och ­sysselsätter tillsammans med skogsbruket närmare 100 000 personer. Skogsindustrin s­tår ­dessutom för en betydande del av den svenska exporten”.

 • Ta fram en kort sammanfattning över svensk skogsindustri, till exempel vad den omsätter, hur många den sysselsätter och på vilka sätt den kan definieras som en hållbar näring.

Trä och miljö

Trä och träprodukter fungerar helt enligt ­naturens kretslopp. Trä är beständigt, kan återvinnas och återanvändas, är biologiskt nedbrytbart och träanvändning tillför ingen koldioxid till atmosfären. 

Råvaran, skog, är förnyelsebar och finns i stora mängder i vårt land. Skogen sköts dess­utom på ett sätt som är anpassat till både miljön och människan..

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan 

Lgr22: Åk 7-9

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Samhällskunskap

 • Hur hushållens, företagens, bankernas och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få.

Ladda ner som PDF:

Skogsprodukter i vår vardag

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran