Åk 4-6 

Skogsprodukter från hela världen – Lärarhandledning

Skogsprodukter från hela världen – Lärarhandledning
Biologi
Geografi
SO
NO
Ca 1-1,5 tim
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

  • Att utveckla kunskap om skogens betydelse för människor i olika delar av världen.
  • Att träna på att argumentera och motivera olika ståndpunkter.

Förberedelser

Välj ifall du vill att eleverna ska jobba individuellt, i par, eller om ni ska gå igenom lektionen gemensamt i helklass. Del 3 lämpar sig väl att göra i helklass, för att fånga upp tankar som väckts under lektionen.

Genomförande

Del 1 är en läsuppgift om produkter och tjänster som skogen ger människor runt om i världen. Urvalet ger en bild av hur våra livsvillkor kan skilja sig åt.

Del 2 innehåller ett quiz där eleverna kan testa sina kunskaper från läsuppgiften i del 1.

I del 3 finns en värderingsövning där eleverna utifrån olika presenterade ståndpunkter får diskutera frågan om hur skogen ska räcka till alla produkter vi önskar att den ska ge oss. Uppgiften passar bra att göra i helklass eller i grupper som sedan återkopplar till varandra i helklass.

Begrepp

Nanocellulosa: ett material tillverkat av cellullosa, växtfiber, som brutits ner till mycket liten storlek.

Avverka: hugga ner skog i syfte att använda träden.

Gå till spillo: inte komma till användning.

Impregnera: skyddsbehandla.

Konsumera: köpa.

Producera: tillverka.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Biologi

  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Geografi

  • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
  • Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.
  • Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

Globala målen

Nedladdningsbart material

Hur ska skogen räcka till allt?

Värderingsövning: Hur ska skogen räcka till allt?

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Fördjupning

Fler oväntade produkter

Dela upp klassen i grupper och låt varje grupp välja ett land. Låt elevgrupperna ta reda på några produkter eller ekosystemtjänster som är betydelsefulla i detta land. Låt eleverna redovisa för varandra.

Utomhus

Gör ditt eget papper

Den här övningen lär eleverna hur man själv kan tillverka papper.

Gör ditt eget papper

Gör en säljpipa

Här får eleverna lära sig att göra en alldeles egen säljpipa.

Gör en säljpipa

Hostmedicin och gransirap

Här lär sig eleverna att göra hostmedicin och gransirap av granskott.

Hostmedicin och gransirap

Gör kolkritor

I den här övningen tillverkar eleverna tillsammans med sin lärare egna kolkritor.

Gör kolkritor

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 178 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran