Skogslektioner - din nya lärplattform!

SKOGSLEKTIONER är Skogen i Skolans digitala läromedel, om skogens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

Under snart 50 år har Skogen i Skolan försett lärare runtom i hela Sverige med pedagogiskt material för att arbeta med utomhuspedagogik. Det har inneburit att hundratusentals barn har fått vistas i och skapa en god relation till skogen. Med läromedlet Skogslektioner tar vi digitala verktyg till hjälp för att locka dem som har svårare att ta sig ut i skogen. Vi tar skogen till skolan!

Läromedlet Skogslektioner omfattar 26 lektioner till årskurs 4-6 och 12 lektioner till årskurs 7-9. De kostnadsfria lektionerna innehåller spännande kunskap, filmer och interaktiva övningar. Till varje lektion finns lärarhandledning med redovisad koppling till LRG11 och förslag på variation och fördjupningsuppgifter. Lärande för hållbar utveckling ska idag genomsyra all undervisning i skolan. Skogslektioner ger bra förutsättningar att lyckas med det, då lektionerna är kopplade till de globala målen. 

Skogslektioner är gratis att använda och du hittar läromedlet på www.skogslektioner.se

bild på person med motorsåg
Illustration: Maja Modén

Uppdaterad: