Åk 7-9 

Skogsbruk från yxa till AI – Lärarhandledning

Skogsbruk från yxa till AI – Lärarhandledning
Geografi
Historia
SO
Samhällskunskap
Teknik
Ca 50-80 min
Åk 7-9
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

 • Att utveckla kunskap om teknikutveckling från forntid till nutid. 
 • Att fundera över möjliga framtida tekniska lösningar och eventuella konsekvenser av dem.

Förberedelser och material

Förbered eventuellt för att visa film i helklass.

Genomförande

I del 1 får eleverna läsa om teknikutveckling inom skogsbruk, från forntid till nutid.

I del 2 läser de om digitala verktyg i skogen och ser en film om en drönarpilot.

Del 3 innehåller ett självrättande quiz baserat på texten i del 1 och 2.

När eleverna läst om AI är det dags att bli kreativa. I del 4 finns en uppgift där eleverna ska tänka ut ett förslag för hur AI skulle kunna användas i skogen. De kan gärna arbeta i par.  Låt eleverna antingen lämna in skriftliga redogörelser, eller redovisa för varandra i klassen. Redovisningen kan ske vid ett annat tillfälle. 

Begrepp

Egg: den vassa sidan på en yxa/kniv.

Timmer/virke: trä. Timmer är oftast hela trädstammar, utan bark och grenar.

Produkt: ett föremål som vi använder i vår vardag och som tillverkats.

Naturresurser: materia och energi från naturen, som används för att skapa ny energi eller råvaror/råmaterial.

Svedjebruk: att antända en skog för att sedan kunna röja undan för annan odling. Metoden användes i Sverige under hundratals år. 

Artificiell intelligens: förmåga hos datorprogram eller robotar att kunna tolka information, dra slutsatser eller komma med olika förslag, utifrån insamlad data. 

Arbetsminne: det minne vi människor använder på kort sikt för att komma ihåg väsentlig fakta/bilder inför en arbetsuppgift.

Vilt: vilda djur, som t.ex. älgar och rådjur.

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning
 • Lektionen ger perspektiv på den tekniska utvecklingen inom skogsbruk i Sverige. Avrunda gärna med diskussion om olika tekniska uppfinningars fördelar och nackdelar. Möjligheten till effektivitet har gjort oss rika, men har också större negativa konsekvenser, för andra arter och för klimatet. Idag ska skogsbruk värna både biologisk mångfald och virkesproduktion. Men hur?
 • Gör studiebesök i en närliggande skog och/eller intervjua skogsarbetare kring de tekniska verktyg de använder i sin vardag.
 • Fördjupa er i GIS. Använd kartverktyg och se på er omgivning. Vad kan ni ta reda på om er närmaste skog? Gå sedan ut och undersök den skogen i verkligheten.
 • Gör en djupdykning i olika tidsepoker och ta reda på mer om hur det såg ut i skogsbruket. Vilka arbetade där? Hur såg en arbetsdag ut? Hur såg samhället ut i övrigt?
 • Låt eleverna bygga modeller av skogsbruket då-nu-framtid. Gör jämförelser och skriv faktatexter till.
Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Historia

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Samhällskunskap

 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.
 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa. 

Teknik

 • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling.
 • Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.
 • Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Geografi

 • Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.
 • Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper. Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället.
 • Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Globala målen

Källor

Combitech (2021). AI-teknik ska upptäcka kostsamma skador på skog. 

Eustafor. Isefor.

Forskning och Framsteg (2017). Bark – nyttigt och gott!

Forskning.se (2017).  AI – Vad är artificiell intelligens? 

KTH (2020). De självkörande skogsmaskinerna är här.

Skogforsk (2019). Är drönare framtidens skogsplanerare?

Skogsaktuellt (2020). Mer forskning om AI i skogen.

Skogsaktuellt (2018). Håll koll på skogen med drönare.

Skogshistoriska sällskapet. Medeltiden, 1000-talet – 1500-talet.

Skogskunskap (2017). Större virkesbilar.

Skogslektioner (2020). Tema människorna och skogen.

Skogssverige (2020). Handsågens historia.

Skogssverige (2020). AI och 5G avgörande för framtidens skogsnäring visar ny trendspaning. 

Skogsstyrelsen (2020). Drönare i skogsbruket.

Skogsstyrelsen (2019). Statistik över sysselsättning i skogsbruket.

Skogsstyrelsen (2023). Om skogsvårdslagen.

Sydved (2019). Hur ser framtiden ut för drönare i skogsbruket? 

Visa Skogen. Skogsarbetet under olika epoker.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran