Åk 4-6 

Skogen och sågverken – Lärarhandledningen

Skogen och sågverken – Lärarhandledningen
Geografi
Historia
SO
Samhällskunskap
Ca 1-1,5 tim
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

  • Att få inblick i skogens betydelse för industrialiseringen i Sverige.
  • Att resonera kring hur livet i Sverige år 1850 skiljer sig från det egna livet idag.

Förberedelser

Förbered eventuellt att i helklass visa filmen om Emil som kör skogsmaskin.

Filmen om Emil

Om du som lärare vill ta reda på mer om svenskt skogsbruk inför lektionen så kan du titta på filmen som SLU har gjort.

Filmen om hållbart skogsbruk

Genomförande

Del 1 är en läsuppgift om flottning. Delen avslutas med ett quiz med frågor kring texten som eleverna just läst.

Del 2 kopplar lektionen till nutid och eleverna får se en film om skogsmaskinsföraren Emil. En valmöjlighet är att titta på filmen om Emil tillsammans i helklass.

Del 3 innehåller diskussionsfrågor som med fördel hanteras i helklass, eller grupper. Ifall du vill skriva ut frågorna finns de som PDF nedan.

Begrepp

Att flotta: att frakta trä med hjälp av vatten.

Industrialisering: omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

Levnadsstandard: nivån på invånarnas levnadsförhållande.

Timmerfronten: gränsen för var den riktigt gamla skogen fanns.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Historia

  • Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900:
  • Nya maktförhållanden i Sverige och mellan länder i Norden.
  • Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor

Geografi

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
  • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Samhällskunskap

  • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.
  • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Globala målen

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Förslag på utomhusövning

Blir det nya träd av ollon och nötter?

I den här övningen får eleverna lära sig vad som gäller när man plockar ekollon och nötter, samt hur man planterar dom.

Blir det nya träd av ollon och nötter?

Nedladdningsbart

Diskussionsfrågor

Diskussionsfrågor

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran