Åk 7-9 

Skogen – din nya garderob? – Lärarhandledning

Skogen – din nya garderob? – Lärarhandledning
Biologi
Svenska
Slöjd
Kemi
NO
Hem- och konsumentkunskap
Ca 40-60 min
Åk 7-9
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

 • Att utveckla kunskap om ekonomi och konsumtion i hemmet.
 • Att utveckla kunskap om och resonera kring hållbar konsumtion och olika materials miljöpåverkan.

Förberedelser och material

Eleverna kan arbeta självständigt eller i smågrupper som läser och genomför momenten tillsammans. Sista delen är en värderingsövning i helklass.

Genomförande

Del 1 handlar om textilindustrins miljöpåverkan och olika typer av textilier. Eleverna läser självständigt. 

I del 2 finns en intervju om att producera textil av återvunna kläder och spill från träindustrin. Här finns också tips på hur man kan förlänga livslängden på ett klädesplagg.

Del 3 är ett quiz baserat på del 1+2.

Del 4 är en värderingsövning utifrån påståenden om hållbar konsumtion. Syftet är att låta eleverna bearbeta det de läst i lektionen och hjälpa dem att få insikt i sina egna åsikter. Antingen låter du eleverna själva diskutera i smågrupper, eller så gör ni en fyra hörn-övning i helklass. Det går utmärkt att göra det här momentet utomhus!

Dela in en yta i fyra hörn och låt hörnen representera JA, NEJ, KANSKE och EGET SVAR. Eleverna ska gå till det hörn som representerar deras åsikt. Mellan frågorna underlättar det att eleverna samlas i mitten av ytan. Uppmuntra eleverna att följa sina egna åsikter och att vara beredda på att berätta om hur de tänker.  Det är tillåtet att byta hörn ifall man hör bra argument som får en att förändra åsikt. Börja med den fråga som du anser är lättast att svara på. Efter hand kan du ställa följdfrågor för att fördjupa diskussionen, till exempel fråga hur de ser på konsekvenser av att alla tänker likadant eller hur de tror att en ny norm skapas.

 1. Att följa det senaste modet genom att köpa nya kläder är viktigt för mig.
 2. Jag bestämmer själv vad jag tycker är snyggt.
 3. Det är ok att jag får “ärva” kläder av mina äldre syskon/släktingar/kompisar.
 4. Att använda kläder gjorda av omsydda gamla plagg gör att jag känner mig cool.
 5. Att slänga kläder för att de är för små gör vi alltid i min familj.
 6. Att köpa kläder i second hand butiker gör att jag känner mig cool.
 7. Jag säljer hellre mina kläder eller ger bort dem till second hand, istället för att slänga dem.
 8. Mode kan aldrig vara hållbart.
 9. Jag bryr mig om hur mina kläder är tillverkade och om de är miljömärkta.
 10. Jag bryr mig om vilket material mina kläder är tillverkade av.
 11. Jag tycker att man borde införa pant på kläder.
 12. Det vore bäst för klimatet om alla hade skoluniform.
Begrepp

Återanvända: att använda flera gånger.

Återvinna: att sortera använda produkter för att kunna dra nytta av deras råmaterial en gång till.

Återbruk: att använda en produkt eller ett plagg för ett nytt ändamål, istället för att slänga.

Textilier: tyg.

Mikroplaster: plastpartiklar, som är mindre än 5 mm.

Linjär ekonomi: att tillverka, använda och sedan slänga en produkt. Resurser i materialet ses som avfall efter användning.

Cirkulär ekonomi: ett ekonomiskt system som går ut på att skapa så lite avfall och restprodukter som möjligt, genom att återanvända, återvinna och återbruka.

Textilfibrer: textilier(tyg), som bomull eller viskos, är uppbyggda av tunna fibertrådar som sitter tätt samman. Av textilfibrerna spinns tråd, som kan vävas till tyg. 

Råvaror/råmaterial: den naturresurs, som till exempel olja eller trä, som används för att tillverka ett material eller en produkt.

Bekämpningsmedel: kemikalier som används för att förhindra skadedjur eller svampangrepp.

Produkt: ett föremål som tillverkats inom någon form av industri.

Naturresurser: materia och energi från naturen som används för att skapa ny energi eller råvaror/råmaterial.

Förnybara material/resurser: materia eller energi som produceras på nytt av naturen.

Producera: tillverka / framställa.

Konsumera: köpa / använda.

Livscykelanalys: en sammanställning av hur mycket råmaterial och energi som behövs under en utvald produkts hela liv.

Avfallshantering: hur produkten hanteras när den blir sopor. (Pantas, återvinns, eldas upp, grävs ner.)

Produktens livslängd: hur länge produkten håller.

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Ta reda på!

Syftet med denna övning är att eleverna på olika sätt tar reda på vad deras kläder innhåller för textilfibrer. Nedan finns förslag på olika tillvägagångssätt:

1. Kemisk undersökning 

 • Eleverna tar med sig lite ludd från en noppig tröja och/eller en torktumlare. Lägg dem under ett mikroskop och se om det finns olika sorters textilfibrer i luddet. Be dem att beskriva vad de ser, ex. långa/korta trådar, tunna/tjocka trådar.
 • Eleverna ska nu blötlägga luddet och se om det går att dra i det utan att det går av. Hur långt kunde det dras ut? Jämför med andra elevers resultat. Är det skillnad på hur kläderna tål att tvättas om och om igen?
 • Hur är uppsugningsförmågan hos olika textilfibrer? Eleverna får fyra lika stora bitar av följande material: bomull, ull, viskos och polyester. De väger alla textilier och blötlägger dem sedan i fyra minuter. Glöm inte att be dem om att ställa en hypotes om vad som kommer hända. När de tagit upp materialen så vägs dessa på nytt. Var det skillnad på hur vikten ökade? Vilken slutsats drar eleverna? Är det en fördel eller nackdel för textilfibrer att ha hög uppsugningsförmåga? 

2. Sök fakta med god källkritik

 • Vilka material består kläderna av som du har på dig just nu? Finns det flera sätt att ta reda på detta? Vad står det på tvättlappen? Kan du hitta information 

Ge nytt liv åt ett utslitet plagg!
Designa och tillverka ett nytt spännande plagg av återanvända textilier. Gör en skiss, rita ett mönster, tillverka plagget och: Voila! – du har återbrukat ett plagg! 

Skriv en argumenterande text
Eleverna väljer ett ämne som engagerar dem och skriver en övertygande text utifrån mallen nedan. De skriver enskilt och ska ha med fakta som stärker/underbygger argumenten. Alla delar i texten ska finnas med och viktigast är en bra sammanfattning.

Texten ska innehålla följande delar:

 • Rubrik (Här kan du skriva en fråga som skapar intresse hos den som läser din text: “Har du tänkt på vilket som är bäst för miljön, en bomullströja eller en fleecetröja?”)
 • Åsikten (Här skriver du din åsikt: “Jag tycker att…”)
 • Argument 1 (Börja med: “För det första…”)
 • Argument 2 (Börja med: “För det andra…”)
 • Argument 3 (Börja med: “Dessutom…”)
 • Motargument (Ta fram ett argument som säger emot din åsikt men som du skulle kunna argumentera mot med fakta. Börja med: “En del människor anser att…”
 • Sammanfattning (Nu skriver du en bra sista mening som sammanfattar din åsikt: “Jag tycker därför att…är det mest miljövänliga materialet på tröja”
Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Kemi

 • Utveckling av produkter och material, till exempel läkemedel, funktionskläder och batterier.
 • Några produkters livscykler och påverkan på miljön.
 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör kemi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Hem-och konsumentkunskap 

 • Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.

Slöjd

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kombinations- och konstruktionsmöjligheter.
 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Jämförelser mellan olika slöjdmaterial utifrån deras kvalitet och påverkan på miljön, till exempel mellan natur- och konstmaterial, förnybara och icke förnybara material.
 • Resurshushållning genom återbruk, reparation samt vård av material och föremål.

Svenska

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.
 • Sammanfattning av texter.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. 

Globala målen

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran