Åk 4-6 

Räkna trädslagen

Räkna trädslagen
Biologi
Matematik
4-6 timmar
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst

Ladda ner som PDF:

Räkna trädslagen

Ta med dig:

  • Eventuellt böcker eller utskrifter om olika träd (eller djur och örter)

Genomförande

Tänk på att övningen genomförs både inom- och utomhus.

På plats i skogen – samla in och anteckna

Låt varje elevgrupp (4-5 elever) få ett avgränsat område där det finns ett lämpligt antal olika trädslag. Området kan gärna avgränsas med snitslar. 

Inom detta område ska antalet olika trädslag räknas och antecknas. Känner inte eleverna till trädens namn kan ett prov på blad eller barr tas med till skolan. 

Övningen kan även göras med örter eller olika djur.

Ta fram egna diagram

Låt eleverna ta fram stapeldiagram med hjälp av anteckningarna från skogen.

De ska även presentera anteckningarna med hjälp av cirkeldiagram.

Myten om träd

Träd som kultföremål och mytomspunna träd finns i de flesta kulturer. Världs­trädet Yggdrasil är inte bara känt i Norden som den ­f­ornnordiska myten ur vilken de första människorna Ask och Embla ­skapades.

­Gamla offerlundar i såväl ­Gamla Uppsala och i Lejre i Danmark vittnar om sin tids mystik och världs­uppfattning. Många är också de enstaka träd som pekas ut som väsensknutna, såväl i den grekiska ­mytologin (Dodona) ­som i Buddismen.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan 

Lgr22: Åk 4-6

Biologi

  • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter. 
  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Matematik

  • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform. 
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Ladda ner som PDF:

Räkna trädslagen

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran