Förskola 

Finn fem fel

Finn fem fel
Förskola
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Ladda ner:

Finn fem fel

Alla undervisningsupplägg för förskola

Inledning

I den här övningen får barnen gå en bana i skogen bestående av fem stationer. Varje station är ett träd som har försetts med ett antal målade löv. 

Uppdraget går ut på att barnen får klura ut vilka löv som sitter på fel träd och sedan återföra löven till sitt rätta träd. Barnen får också lära sig att hitta vägen med hjälp av symboler.

Tidsåtgång

Att genomföra övningen beräknas ta en timme från det att ni är på plats i skogen.

Mål för omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att

 • utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
 • utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Förberedelser – det här behöver du

 •  Sök upp fem olika sorters lövträd.
 •  Välj ut några träd med låga grenar som barnen kan nå upp till.
 •  Plocka ett antal löv från varje träd.
 •  Måla eller markera löven med färg (sprayfärg är smidigt att använda).
 •  Häng tillbaka löven på fel träd med hjälp av tejp eller tråd.
 •  Markera banan med hjälp av symbolerna som kommer med övningen.

Genomförande

Steg 1 – introduktion

 • Berätta om övningen för barnen.
 • Visa symbolerna för barnen och prata om vad de betyder.
 • Visa de illustrerade löven som följer med övningen och prata med barnen om vad de olika löven heter.

Steg 2 – hitta vägen

 • Följ med barnen när de hittar vägen till de olika träden med hjälp av symbolerna.
 • Låt barnen plocka ner de målade löven.
 • När ni har samlat in de målade löven återvänder ni till startpunkten.

Steg 3 – återför löven

 • I nästa steg får barnen gå ett varv till och återföra löven till sitt rätta träd.
 • Hjälp barnen med tejp eller tråd för att sätta tillbaka löven på sitt rätta träd.

Sammanfatta övningen med barnen

Avsluta övningen genom att prata om vad ni har lärt er.

 • Prata om symbolernas funktion.
 • Prata om de olika träden.

Variation

Låt barnen vara med och måla löven.

Några vanliga löv

Symboler

Ladda ner:

Finn fem fel

Alla undervisningsupplägg för förskola

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran