Åk 4-6 
Åk 7-9 

Naturligt diagram

Naturligt diagram
Matematik
0,5-2 timmar
Åk 4-6, Åk 7-9
Vår, Sommar, Höst

Ladda ner som PDF:

Naturligt diagram

Ta med dig:

  • Pinnar 0,5-1 meter
  • Naturmaterial såsom kottar
  • Penna och papper 

Genomförande

Dela in gruppen i mindre grupper, runt fyra personer brukar vara lagom. 

Varje elev får i uppgift att hämta fyra saker i naturen. Det kan vara vad som helst bara det är ett naturligt föremål, alltså något från naturen. 

Be sedan eleverna att gemensamt sortera sakerna de hämtat i logiska grupper. Det kan röra sig om att sortera alla kottar i en hög och alla löv i en eller alla grankottar för sig och alla asplöv för sig. 

Exakt hur varje grupp sorterar sina föremål är upp till dem men det är bra om det blir några stycken i varje kategori.

Låt sedan eleverna bygga stapeldiagram med föremålen. Som x- och y-axel läggs pinnar och sedan lägger man alla kottar i en stapel, alla stenar i en stapel och så vidare. På detta sätt växer ett naturligt diagram fram.

Rita därefter upp diagrammet som ett stapeldiagram och ett linjediagram på papper.

  • Diskutera med gruppen hur det naturliga diagrammet och pappersdiagrammet skiljer sig åt? 
  • Jämför de olika gruppernas diagram. 
  • Var det samma sak som var vanligast i de olika gruppernas diagram?
  • Varför skiljer det sig åt?  

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan 

Lgr22: Åk 4-6

Matematik

  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram. 

Lgr22: Åk 7-9

Matematik

  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de tolkas och används för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. 
  • Lägesmått och spridningsmått samt hur de används för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar. 

Ladda ner som PDF:

Naturligt diagram

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran