Åk 1-3 
Åk 4-6 

Naturintervju

Naturintervju
Biologi
Svenska
Idrott och hälsa
Naturorienterade ämnen
30-60 minuter
Åk 1-3, Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Ladda ner som PDF:

Naturintervju

Ta med dig:

 • Eventuellt anteckningsmaterial

Genomförande

Låt eleverna arbeta i par. Varje par väljer ut något i skogen som de vill intervjua. Det kan vara en myra, ett träd, en sten eller något annat. Den ena i paret intervjuar och den andra svarar på frågorna. Ställ följande frågor till djuret, växten eller föremålet:

 • Kan du berätta hur det känns att leva här?
 • Hur gammal är du?
 • Vad har hänt i ditt liv?
 • Vilket är ditt gladaste minne?
 • Vilket är ditt mest sorgsna minne?
 • Vem kommer och besöker dig?
 • Vad ger du åt andra?
 • Är det något speciellt du vill berätta för mig?

Låt sedan eleverna spela upp (redovisa) intervjun för de andra grupperna. Den ena är intervjuare och den andra är djuret, föremålet eller växten. De får inte berätta vad eller vem de intervjuat utan låta de andra eleverna gissa när intervjun är klar. Låt alla grupper spela upp sina intervjuer.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan

Lgr22: Åk 1-3

Naturorienterade ämnen

 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter. 
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg. 

Idrott och hälsa

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. 

Svenska

 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll. 
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Lgr22 Å. 4-6

Biologi

 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter. 

Svenska

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Ladda ner som PDF:

Naturintervju

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran