Åk 1-3 
Förskola 

Myrstackar

Myrstackar
Naturorienterade ämnen
1-2 timmar
Åk 1-3, Förskola
Sommar, Höst, Vår

Ladda ner som PDF:

Myrstackar

Ta med dig:

  • Brädor och spik
  • Krossade sockerbitar

Genomförande

Inventera skolskogen eller ett avgränsat skogsområde. Hur många myrstackar finns det? Vilken är den största myrstacken? Hur hög är den? Vilken omkrets har den? Hur ligger den i förhållande till ett träd? I vilket väderstreck ligger den?

Från myrstacken går alltid ett antal myrstigar ut åt olika håll. Hur många myrvägar kan eleverna hitta från en stack? Hur långt går den längsta myrvägen? Undersök myrorna på myrvägen. Vad bär de på? Hur gör myrorna när de möts?

Följ en myra under 5 minuter. Vad gör den? Går den hela tiden målmedvetet åt samma håll? Ge en myra en (gärna färgad) liten sockerbit och följ transporten.

Hur mycket växer myrstacken?

Slå ner två brädor i marken på var sida om myrstacken. Spika fast en bräda tvärs över myrstacken så att brädan just snuddar toppen på stacken. Undersök myrstacken varje år och se efter hur mycket stacken växter på höjden. Hur långt nere i stacken är brädan nu?

Steklar och myror

Steklar är en ordning i djurklassen insekter och innefattar bland annat getingar, bin och myror. I allmänhet kan man hos steklar urskilja huvud, mellankropp och bakkropp. Steklar är Sveriges rikaste insektsordning och i Norden finns det bland annat hela 81 olika myrarter. 

Myrsyra

Vissa myrarter producerar så kallad myrsyra som utsöndras från myrans giftskörtlar. Om man får myrsyra utanpå kroppen så är den inte giftig, men om man får den i munnen kan frätsår uppstå. Får man koncentrerad myrsyra på sig kan den ge frätsår även om man bara får det på utsidan av kroppen. Ögonen är speciellt känsliga. 

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Lpfö22: Förskola

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Lgr22: Åk 1-3

Naturorienterande ämnen

  • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter. 
  • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg. 

Ladda ner som PDF:

Myrstackar

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Förskola
Ämne
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 178 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran