Åk 4-6 

Myror går gärna på led

Myror går gärna på led
Idrott och hälsa
2 timmar
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst

Ladda ner som PDF:

Myror går gärna på led

Ta med dig:

 • Anteckningsmaterial
 • Facklitteratur
 • Mat till myrorna, exempelvis socker och en död insekt.

Genomförande

Tänk på att övningen genomförs utomhus.

Arbetet inleds i skogen

Ta med klassen ut i skogen och dela in i grupper om tre till fyra elever per grupp.  

Berätta att gruppernas uppgift är att:

 • Först utse en sekreterare som ska notera allt som gruppen ser.
 • Observera myrorna och fundera över vad de gör.
 • En viktig sak att observera är hur myrorna rör sig och vad de gör när de möter en annan myra. 
 • Var försiktiga så att ni inte stör för mycket. Enklast är att studera myrorna på en myrstig.
 • Arbeta även med några av dessa frågor:
 • Studera vilken sorts mat myrorna äter. Lägg ut lite mat och se om myrorna tar med sig den.
 • Finns det myror som bär döda myror?
 • Finns det olika sorters myror? Hur lever de olika sorterna?
 • Finns det myror uppe i träden? Vad gör myrorna uppe i träden?

Redogör för observationer

Samla eleverna efter en liten stund och låt dem redogöra för sina ­observationer. Diskutera de frågor som väcker mest intresse.

Hur gör myror?

Nu är det dags att visa hur myrorna gör. Låt eleverna ställa upp sig på två led vända mot varandra. Eleverna föreställer nu myror som går på rad och möter en annan myrgrupp på en tänkt myrstig. Myrstigen kan vara en nedfallen stam eller vara markerad med två linjer som eleverna inte får kliva utanför. 

Eleverna ska nu visa hur myror gör när de möts på en stig. Armar och händer kan fungera som antenner. Med dem rör man vid varandra ungefär på samma sätt som myrorna gör.

Största myrkolonin

Världens största­ ­kända myrkoloni går från ­Italien till Spaninen på en sträcka längre än 600 mil längs Medelhavskusten.

Forskare har bevisat att det verkligen rör sig om ett enda samhälle. De har parat ihop myror från olika delar av den väldiga kolonin och sett att det inte finns någon aggressivitet mellan dem. Det började istället genast samarbeta. Det tas som ett tecken på att det är individer från samma bo.

Myrorna tillhör sorten argentinsk myra och har sannolikt kommit till ­Europa via import.­­

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurse

Kursplaner för grundskolan

Lgr22: Åk 4-6

Idrott och hälsa

 • Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus. 
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller. 

Ladda ner som PDF:

Myror går gärna på led

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran