Åk 7-9 

Miljöplanering – att tillgodose olika behov

Miljöplanering – att tillgodose olika behov
Samhällskunskap
Geografi
4 timmar
Åk 7-9
Sommar, Höst, Vinter, Vår

Ladda ner som PDF:

Miljöplanering – att tillgodose olika behov

Ta med dig:

 • Kartor över skolgården
 • En karta över ett litet bostadsområde

Tänk på att övningen genomförs både inom- och utomhus.

Upplägg

I denna övning får eleverna i steg 1 utreda och planera hur skolområdet kan utformas för att tillgodose olika individers och gruppers behov. Finns det tid kan även samma process genomföras med ett bostadsområde som utgångspunkt. I övningen får eleverna fundera över hur hänsyn tas till de som ska tänkas använda området, men även frågor kring skötsel, miljömässiga och estetiska värderingar och ekonomi. 

Att utforma ett skolområde för alla

Inled övningen med att i helklass kort diskutera följande som en introduktion till övningen:

 • Hur skulle ni vilja planera skolgården på er skola?
 • Vilka behov har eleverna, lärarna, skolledningen, vaktmästaren och övriga?

Gruppuppgift

Eleverna arbetar i mindre grupper med följande uppgifter:

 • Genomför intervjuer med olika personalgrupper för att få fram önskemål (asfalt, grus, gräs, trädgård, vatten, lekredskap, parkeringsplatser, cykelställ).
 • Ta fram några förslag på förändringar och diskutera ekonomiska, miljömässiga och estetiska konsekvenser. Visa planeringarna för dem som arbetar på skolan och hör vilka synpunkter de har på förändringarna.
 • Fundera på varför träd, buskar och annan grönska är så nödvändiga i tätbebyggda områden. 
 • Presentera era uppgifter inför de andra grupperna.

Fördjupning

Låt eleverna individuellt eller i smågrupper planera ett litet bostadsområde i en kommun. När de planerar kan de fundera över följande:

 • Villor eller hyreshus
 • Höghus eller lägre hus
 • Gator, parkeringsplatser
 • Storlek på tomterna
 • Storlek på grönområden
 • Förskolor och skolor
 • Lekplatser
 • Vegetationens placering
 • Miljöeffekter
 • Energieffekter
 • Invånarnas avskildhet
 • Ekonomi

Efter att ha diskuterat planerna kan eleverna få revidera dem.

De kan också få jämföra sina planer med aktuella planer för något område i kommunen eller ännu hellre – ta kontakt med planerare i kommunen och diskutera planerna med dem.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan

Lgr22: Åk 7-9

Geografi

 • Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas. 
 • Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp. 

Samhällskunskap

 • Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.

Ladda ner som PDF:

Miljöplanering – att tillgodose olika behov

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Förskola
Ämne
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 178 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran