Förskola 

Lukta, känna, gissa

Lukta, känna, gissa
Förskola
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Ladda ner:

Lukta, känna, gissa

Alla undervisningsupplägg för förskola

Inledning

I den här övningen får barnen upptäcka skogen med olika sinnen. Med förbundna ögon får de gissa på olika föremål från skogen genom att känna, lukta och lyssna. 

Tidsåtgång

Att genomföra övningen beräknas ta en timme från det att ni är på plats i skogen.

Mål för omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att:

 •  utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 •  utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
 •  utveckla sin förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 •  utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Förberedelser – det här behöver du

 •  Korgar att lägga föremål i.
 •  Halsdukar eller liknande att binda för ögon med.
 •  Sittunderlag (barnen kommer att sitta på marken under övningen).

Genomförande

Steg 1 – introduktion

 •  Förklara för barnen hur övningen går till.

Steg 2 – samla hemliga saker

Dela in barnen i mindre grupper:

 •  Ge en korg till varje grupp.
 •  Varje grupp ska hitta fem föremål att lägga i sin korg.
 •  Berätta för barnen att föremålen de hittar ska hållas hemliga.

Exempel på föremål: stenar, kvistar, 

löv, kottar, svampar och bär.

Steg 3 – lukta, känna, gissa

 •  Återsamla grupperna.
 •  Para ihop grupperna två och två.
 •  Placera grupperna mitt emot varandra.
 •  Låt barnen sitta på marken.
 •  Ena gruppen binder för sina ögon med halsdukar så att de inte ser vad som finns i den andra gruppens korg.
 •  Den andra gruppen räcker över ett föremål i taget.
 •  Barnen med förbundna ögon turas om att använda känsel och lukt för att gissa vad det är för föremål.
 •  Gissar barnen rätt får de behålla föremålet annars går föremålet tillbaka.
 •  Den grupp som gissar rätt på flest föremål vinner.

Sammanfatta övningen med barnen

 •  Hur var det att inte kunna se?
 •  Hur använder vi näsan för att känna lukter?
 •  Hur använder vi händerna för att känna former, om något är kallt eller varmt, om något är slätt eller strävt och så vidare?
 •  Prata om andra sinnen, lyssna till exempel på hur skogen låter.

Fördjupning och variation

Låt barnen utmana pedagogerna

 •  Pedagogerna har ögonbindel och får gissa på föremål som barnen räcker över.

Uppföljning på förskolan

Låt barnen rita och berätta om olika sätt att uppleva skogen.

Ladda ner:

Lukta, känna, gissa

Alla undervisningsupplägg för förskola

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran