Åk 7-9 

Livets väv i skogen

Livets väv i skogen
Geografi
Biologi
4 timmar
Åk 7-9
Sommar, Höst, Vår

Ladda ner som PDF:

Livets väv i skogen

Ta med dig:

 • Tillgång till fakta om olika län, samt djur och växter.

Genomförande

Tänk på att övningen genomförs både inom- och utomhus.

Upplägg

I den här övningen får eleverna arbeta med svenska landskapsdjur och olika läns geografi, klimat och typ av vegetation.

Förbered inför skogsbesök

Inled övningen genom att låta eleverna tillsammans eller individuellt arbeta med följande uppgifter:

 • Beskriv länet vi bor i – hur stort är det och hur många  människor bor här?
 • Vilket djur är vårt landskapsdjur? Vilken blomma är vår landskapsblomma?
 • Beskriv kortfattat länets geografi och klimat.

Ekosystemet

Ett exempel på hur livets väv kan förklaras är ­introduktionen av vargar i Yellowstone National Park, filmen How Wolves Change Rivers ligger på Sustainable Humans kanal på Youtube och är på engelska.

Besök en skog

Besök en skog i närheten och återkoppla kort till den tidigare diskussionen i klassrummet. Låt eleverna observera och anteckna olika växter, djur och träd som dominerar området.

Tillbaka i klassrummet

Diskutera kort skogsbesöket och de växter, djur och träd som observerades. Presentera sedan nedanstående uppgift för eleverna. 

Ni ska i grupper om cirka fyra personer välja ut ett län att fördjupa er i (välj inte ert eget län). 

Gruppernas uppgifter är att:

1. Fördjupa er i länets geografi, klimat och typ av skog och växter som dominerar länet. Beskriv länets landskapsblomma (två personer).

 • Var lever växterna? 
 • Vad behöver växterna för att överleva? 
 • Hur förökar sig växterna? 
 • Har de frön, och i så fall hur sprids fröna?
 • Hur mycket solljus och vatten behöver växterna? 
 • Lever växterna nära någon annan växt och i så fall vilken/vilka? 
 • Vilka djur äter av plantorna? 
 • Hur påverkar denna planta den omgivande miljön? Positivt eller negativt?

2. Fördjupa er i några av länets olika djurarter och deras landskapsdjur (två personer).

 • Vad behöver djuret för att överleva? 
 • Vilket skydd eller gömställe behöver det? 
 • Flyttar djuret på sig längre sträckor? I så fall vart flyttar djuret? 
 • Var och hur får djuret tag i vatten? 
 • Äter djuret något annat slags djur? 
 • Lever djuret av växter? I så fall vilka? Hur påverkar detta djur den omkringliggande miljön? Positivt eller negativt?

4. Försök att förklara hur växt- och djurliv hänger samman (gemensamt).

5. Presentera ert projekt med hjälp av bilder och text (gemensamt).

Eleverna presenterar sina län 

Låt eleverna presentera sina uppgifter. Sätt gärna upp de olika ”länen” i klassrummet om eleverna inte gjort digitala presentationer.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan 

Lgr22: Åk 7-9

Biologi

 • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.

Geografi

 • Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Ladda ner som PDF:

Livets väv i skogen

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Förskola
Ämne
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 178 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran