Skogslektioner - nytt läromedel!

SKOGSLEKTIONER är Skogen i Skolans nya digitala läromedel, om skogens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

Under snart 50 år har Skogen i Skolan försett lärare runtom i hela Sverige med pedagogiska verktyg för att arbeta med utomhuspedagogik. Det har inneburit att hundratusentals barn har fått vistas i och skapa en god relation till skogen. Med detta nya läromedel tar vi digitala verktyg till hjälp för att locka dem som har svårare att ta sig ut i skogen. Vi tar skogen till skolan!

Läromedlet Skogslektioner riktar sig främst till åk 4-6 och omfattar 24 lektioner med spännande kunskap, filmer och interaktiva övningar. Till varje lektion finns lärarhandledning med redovisad koppling till LRG11 och förslag på variation och fördjupningsuppgifter. Lärande för hållbar utveckling ska idag genomsyra all undervisning i skolan. Skogslektioner ger bra förutsättningar att lyckas med det, då lektionerna är kopplade till de globala målen. 

Skogslektioner är gratis att använda och du hittar läromedlet på www.skogslektioner.se från och med den 10 aug 2020.

bild på person med motorsågIllustration: Maja Modén


Mer information

Kontakta Theresa von Hofsten för mer information om Skogslektioner

Se filmer från Skogslektioner på YouTube

Uppdaterad: