Skogslektioner - nytt läromedel!

Skogen i Skolan producerar ett digitalt läromedel, om skogens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle.
Läromedlet SKOGSLEKTIONER lanseras i aug 2020.

Under snart 50 år har Skogen i Skolan försett lärare runtom i hela Sverige med pedagogiska verktyg för att arbeta med utomhuspedagogik. Det har inneburit att hundratusentals barn har fått vistas i och skapa en god relation till skogen. Med detta nya läromedel tar vi digitala verktyg till hjälp för att locka dem som har svårare att ta sig ut i skogen. Vi tar skogen till skolan!

Läromedlet SKOGSLEKTIONER riktar sig främst till åk 4-6 och omfattar 24 lektioner med spännande kunskap, filmer och interaktiva övningar. Till varje lektion finns lärarhandledning med redovisad koppling till LRG11 och förslag på variation och fördjupningsövningar. Lärande för hållbar utveckling ska idag genomsyra all undervisning i skolan. Skogslektioner ger bra förutsättningar att lyckas med det, då lektionerna är kopplade till de globala målen. 

– Det känns jättekul att fånga upp det spirande intresset för omvärld och miljö som finns i den unga generationen. Det är oerhört viktigt att vi i den vuxna generationen visar vilka vägar som finns, för att klara av den stora utmaning som klimatomställningen innebär. Sverige har fantastiska möjligheter tack vare vår skog, säger Theresa von Hofsten, redaktör för det nya läromedlet.

bild på person med motorsågIllustration: Maja Modén


Mer information

Kontakta Theresa von Hofsten för mer information om Skogslektioner

Se filmer från Skogslektioner på YouTube

Uppdaterad: