Övningshäften

Övningshäften från Skogen i Skolan

Skogen i Skolan erbjuder ett antal häften med övningar som kopplar till skogen. Övningarna är anpassade för olika årskurser och sträcker sig från förskolan upp till årskurs 7-9. Till övningshäftena finns lärarhandledningar.

Övningshäftena kopplar till Lgr11 samt Lpfö18/10 samt använder metoden utomhuspedagogik. Det är endast övningshäftet för Förskolan som går att beställa tryckta häften av genom att klicka på beställningslänken samt att skriva ut.
Du kan ladda ner övriga häften för egen utskrift.

Förskola

Förskolan, övningar från Skogen i Skolan

  • Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken)
  • Tryckta exemplar: 5 ex för 50 kronor, inkl moms.
    Ange antal exemplar, namn, postadress (fakturerings-adress) och e-postadress vid din beställning.
    Beställ här!
    För dig som får problem med länken: skogen@dgli.se.
Åk 1-3, Lärarmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 1-3, Lärarmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 1-3, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 1-3, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 4-6, Lärarmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 4-6, Lärarmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 4-6, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 4-6, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 7-9, Lärarmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 7-9, Lärarmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 7-9, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 7-9, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Uppdaterad: