Åk 4-6 

Kottestafett

Kottestafett
Biologi
Idrott och hälsa
10 minuter
Åk 4-6
Vinter, Vår, Sommar, Höst

Ladda ner som PDF:

Kottestafett

Ta med dig:

  • Tallkottar (en per elev)

Genomförande

Ett antal tallkottar kan enkelt hjälpa till att dela in elever i grupper om två. Befinner sig gruppen i ett område där det finns tallar och tallkottar, låt gruppen själva få leta reda på en tallkotte var. Om inte, kan den som leder övningen ha med sig en påse med tallkottar där deltagarna får välja en kotte var. 

Låt eleverna få hitta en kompis som har en kotte som liknar sin egen tallkotte. På detta sätt bildas slumpmässiga lag om två. Är elevgruppen ojämn till antal kan ett lag med tre bildas.

Varje grupp ska nu välja en kotte som ska användas till övningen. Den andra kotten hålls kvar i handen. Eleverna ska sedan förflytta sig från en plats till en annan medans de har sin kotte fastklämd mellan överarmarna mot varandra. 

De får inte hålla i kotten på annat sätt än att den kläms fast mellan elevernas överarmar. Eleverna kan delas upp i två lag och springa stafett med kottarna. 

Här krävs samarbete för att kotten inte ska tappas. Tänk på att inte lämna tallkottarna i skogen om ni har med egna tallkottar utan ta med dom hem igen.

Om tallkotten

Det tar ca 2,5 år från blomma till färdig tallkotte. Det finns han- och honblommor på samma tall. När kotten öppnar sig och släpper ut sina frön kallas det att den klänger.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser 

Kursplaner för grundskolan

Lgr22: Åk 4-6

Biologi

  • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning. 
  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Idrott och hälsa

  • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. 
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken. 

Ladda ner som PDF:

Kottestafett

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Åk 7-9
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Ämne
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran