Åk 4-6 

Kolets snabba kretslopp och fotosyntesen – Lärarhandledningen

Kolets snabba kretslopp och fotosyntesen – Lärarhandledningen
Biologi
Fysik
Kemi
NO
Ca 40-60 minuter
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

 • Att utveckla kunskap om materia med närliggande begrepp.
 • Att utveckla kunskap om grundämnet kol, kolets snabba kretslopp och fotosyntesen.
 • Att utveckla kunskap om skogens förmåga att bromsa den globala uppvärmningen.

Förberedelser

Eleverna kan arbeta självständigt med lektionen, men förbered eventuellt för filmvisning i helklass i del 3.

Genomförande

Del 1 består av en läsuppgift med förklaringar av begreppen grundämne, atom, molekyl och kemisk förening. Denna introduktion fungerar oavsett om ni har gått igenom begreppen i klassen tidigare eller inte.

I del 2 presenteras en förklaring av kolets snabba kretslopp och fotosyntesen. Här förklaras att materia inte försvinner – det ändrar bara form.

I del 3 finns en film om att mäta trädens koldioxidupptag – för att kunna skriva klimatrapport till FN. Här förklaras återigen fotosyntesen. Se gärna filmen i helklass och följ upp med en diskussion utifrån frågorna som finns bifogade i lektionen.

Begrepp

Atom: den minsta enheten av ett grundämne.

Molekyl: två eller flera atomer som hålls samman bildar en molekyl.

Fotosyntes: växter och andra levande organismer tar hand om energi från solljus och lagrar energi i kemiska föreningar.

Biomassa: träden bygger biomassa, trä, genom fotosyntes.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Kemi

 • Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.
 • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.
 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.

Biologi

 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Fysik

 • Vanliga väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar och nederbörd uppstår.
 • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
 • Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Globala målen

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Variation

Lektionen innehåller flera naturvetenskapliga begrepp som beskrivs och exemplifieras på olika sätt. I en grupp med språksvaga elever kan det finnas vinster med att ha en genomgång av dessa begrepp innan lektionen påbörjas.

Fördjupning

Egna planscher

Låt eleverna skapa planscher som visar det snabba kretsloppet och/eller fotosyntesen.

Vad innehåller kol?

Låt eleverna skapa bildcollage med sådant som innehåller kolatomer. Då får eleverna tänka och göra efterforskningar kring vad som innehåller kol.

Stensöta

Studera klyvöppningar på ett blad av växten stensöta. Det är möjligt att med pincett dra loss en bit av den tunna bladhuden på bladets undersida. En sådan bit kan läggas på en droppe vatten mellan objektglas och täckglas och sedan studeras i mikroskop. Var noga med att bladhuden inte ligger dubbelt.

Utomhus

Räkna trädslagen

I den här utomhusövningen får eleverna chansen att själva göra en slags trädinventering, precis som Hilda och Johan från Riksskogstaxeringen gör i filmen i skogslektionen.

Källor

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 178 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran