Åk 7-9 

Inventering av död ved

Inventering av död ved
Biologi
1-2 timmar
Åk 7-9
Vår, Sommar, Höst

Ladda ner som PDF:

Inventering av död ved

Ta med dig:

  • Anteckningsmaterial
  • Moss- och lavflora (kryptogramflora)

Genomförande

Markera ett område (eller flera mindre områden) i skolskogen eller annan skog. Visa först olika former av död ved, stående och liggande, men även träd som är på väg att dö. Låt sedan eleverna inventera området och föra protokoll över antalet döda och döende träd. Ett förslag på hur protokollet kan se ut finns nedan.

Bakgrund

Den döda veden är viktig för många olika arter i skogen. Svampar, mossor, lavar och insekter lever gärna på och i död ved. 

Hackspettar letar insekter i den döda veden och hackar hål i stammarna för att använda som bohålor. Dessa hålor kan sedan användas som boplatser även av andra fåglar. 

I de brukade skogarna är mängden död ved lägre än i skyddade skogar. Därför lämnar skogsägaren numera död ved när de avverkar. Denna naturhänsyn har gjort att mängden död ved ökat även i produktionsskogar.

Idag är det standard att lämna liggande träd (lågor), stående träd, träd som får dö på rot och kapade högstubbar. Man brukar främst prata om två sorters död ved, liggande och stående.

Tips!

Som en extra övning kan du låta eleverna inventera den döda veden och se vad som lever på den. 

Att artbestämma mossor och lavar kan vara svårt så ett alternativ kan vara att bara räkna hur många olika sorters mossor och lavar man hittar på varje träd.

Tillbaka i klassrummet kan ni jämföra mängden mossor och lavar på stående och liggande ved. Skiljer det sig åt?

Om du markerar upp områden av känd storlek (t.ex. 100 m²) kan ni även räkna ut hur mycket död ved det finns per hektar. En hektar är 10 000 m². Kanske har ni ett hygge i närheten där ni kan se den döda ved som lämnats?

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan

Lgr22: Åk 7-9

Biologi

  • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden. 
  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter. 

Ladda ner som PDF:

Inventering av död ved

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Åk 7-9
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Ämne
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran