Åk 4-6 

Hur mycket dricker en björk?

Hur mycket dricker en björk?
Biologi
Kemi
2 timmar
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst

Ladda ner som PDF:

Hur mycket dricker en björk?

Ta med dig:

 • Plastpåsar
 • Snören
 • Mätglas
 • Eventuellt en våg

Genomförande

Tänk på att övningen genomförs både inom- och utomhus. 

En stor björk kan ”dricka” flera hundra liter vatten en varm dag. I den här övningen får eleverna med hjälp av plastpåsar ta del av hur avdunstningen från ett träd sker.

Första besöket i skogen – sätt upp plastpåsar

Låt varje elev knyta en plastpåse om ett eller några löv på ett träd. Lägg en liten, ren sten som tyngd i varje påse så att den hänger ner och så att vattnet samlas i botten på påsen. Påsen ska knytas tätt intill kvisten på vilket bladet sitter och sitta kvar i 24 timmar.

Låt gärna eleverna diskutera vad de tror kommer att hända med deras påsar.

Andra besöket i skogen – samla in plastpåsar och vatten

Låt eleverna observera kondensationen på insidan av plastpåsen, som är resultatet av vad som kallas avdunstning.

Ta försiktigt bort plastpåsen så att inget vatten spills ut och mät vattnets volym.

Diskussion i helklass – i skog eller klassrum

Diskutera därefter följande frågor:

 • Varför samlades det vatten i plastpåsarna? Vad är egentligen avdunstning?
 • Hur mycket vatten samlades i era påsar under 24 timmar?
 • Vad tror ni påverkar hur mycket vatten som samlas i era påsar? 

Fördjupning

 • Hur påverkar träds avdunstning temperatur och fuktighet i en skog?
 • Vilka eventuella effekter kan träd ha på väder och atmosfär i ett tätbefolkat stadsområde? I en bevattnad ökenregion?

Avdunstning

Avdunstning innebär att ett ämne övergår från fast eller flytande form till gasform. Avdunstning och förångning (kokning) är inte samma sak. För att ett ämne ska förångas måste energi tillföras genom uppvärmning.

Avdunstning sker även långt under vätskans kokpunkt. Avdunstning fungerar som naturens kylare, och kyler ner djur, blad eller marken. 

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan

Lgr22: åk 4-6

Biologi

 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller. 
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning. 
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den. 

Kemi

 • Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen. 

Ladda ner som PDF:

Hur mycket dricker en björk?

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 178 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran