Åk 4-6 

Hur märks klimatförädringarna? – Lärarhandledning

Hur märks klimatförädringarna? – Lärarhandledning
Biologi
Geografi
SO
NO
Ca 1 tim
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

  • Att få inblick i hur klimatförändringar påverkar Sverige idag.

Förberedelser

Förbered eventuellt inför filmvisning i helklass.

Genomförande

Del 1 innehåller en film om Wilma som bor i Jämtland och hennes hund Stalon. Se gärna filmen i helklass. Wilma nämner hur hon märkt att klimatet börjat förändras. Här finns också några diskussionsfrågor om filmen.

Del 2 består av en läsuppgift om hur effekter av ett förändrat klimat kan märkas på olika platser i Sverige idag och vad det får för konsekvenser.

I del 3 finns diskussionsfrågor kopplade till läsuppgiften. Låt eleverna arbeta i grupper och gå sedan igenom elevernas svar gemensamt i klassrummet. Frågor om klimatförändringar kan väcka en del oro. Du som lärare kan gärna läsa på om hur arter påverkas av ett förändrat klimat. Frågan om hur vi människor påverkas av klimatförändringar kan diskuteras utifrån ett personligt perspektiv, eller ett samhälleligt eller globalt perspektiv beroende på vad din elevgrupp är redo för.

Begrepp

Glaciär: massa av snö och is som vanligen inte smälter bort under varmare årstider.

Klimat: hur vädret är i genomsnitt, under en längre period.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Biologi

  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
  • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Geografi

  • Introduktion till jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
  • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer

Globala målen

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Variation

Ämnen som klimatförändringar kan väcka en del känslor hos många elever såväl som hos vuxna. Det är viktigt att eleverna inte lämnas ensamma med eventuella funderingar som dyker upp under lektionen. Det kan vara bra att avrunda lektionen med att i helklass låta eleverna ventilera tankar som dykt upp.

Fördjupning

Vad görs?

En lämplig fördjupningsuppgift kan vara att låta eleverna undersöka vad som idag görs för att motverka klimatförändringarna. Att läsa på om de globala målen kan inge hopp och inspiration. www.globalamalen.se

Skogsbrand

Skogsstyrelsen har kartverktyg som bland annat kan ta fram områden som drabbats av skogsbrand. Om ni haft skogsbrand i närheten av er skola kan det vara intressant att titta på kartbilder och jämföra innan och efter.

Skogsbränder

Utomhus

  • Mäta träd.
  • Leta spår efter granbarkborre i en närliggande skog.
Källor

WWF. Klimat

Klimatanpassning.se (2019). Växtliv och djurliv.

Skogsstyrelsen. Fakta om granbarkborren.

SLU (2023). SLU svarar på frågor om granbarkborre

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 178 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran