Åk 4-6 

Hur många träd finns det i området?

Hur många träd finns det i området?
Biologi
Matematik
1-2 timmar
Åk 4-6
Vinter, Vår, Sommar, Höst

Ladda ner som PDF:

Hur många träd finns det i området?

Ta med dig:

  • Röjsnöre/Snöre 5,64 meter
  • Anteckningsmateria

Genomförande

Tänk på att övningen genomförs både inom- och utomhus.

Bakgrund och inledande diskussion

Enligt lag ska markägaren se till att nya träd börjar växa på marken efter en avverkning. Oftast sker detta genom att trädplantor planteras. 

För att planteringen ska bli godkänd måste en viss mängd plantor finnas. Därför beräknar man antalet plantor på nedanstående sätt:

En cirkel med radien 5,64 meter har arealen 100 m2 och en cirkel med radien 1,79 meter har arealen 10 m2. Om man multiplicerar plantorna i 5,64 meters-cirkeln med 100 får man antalet plantor per hektar.

  • Diskutera sättet att mäta plantor per hektar.
  • Diskutera vad begreppen radie, omkrets och area betyder.

Genomförande i skogen

Eleverna arbetar i grupper om tre till fyra elever. Varje grupp placeras jämt fördelade ut på planteringsplatsen.

En elev håller 5,64 meters-snöret och en annan elev sträcker snöret och vandrar runt ”centrumeleven” i en cirkel med snöret sträckt.De övriga eleverna räknar och bokför de plantor som växer inom den cirkel som bildas. Räkna alla plantor oavsett art och dela upp dessa i olika trädslag om det går.

Räkna med plantor (ute eller inne)

Låt eleverna arbeta med följande uppgifter:

Räkna ut medelvärdet av antalet plantor i cirkelytorna.

Räkna ut antalet plantor per hektar.

Fördjupning hemma

Fördjupa ert arbete med följande uppgifter. Detta kan göras gemensamt eller individuellt.

Kontakta Skogsstyrelsen eller något skogsföretag och ta reda på hur många plantor per hektar det bör vara i er hemtrakt efter platering.

Om det finns för få plantor: Hur många fler behöver planteras?

Ta också reda på hur mycket en trädplanta kostar.

Beräkna kostnaden för att kompletteringsplantera för ett godkänt planteringsresultat.

Variation

Samma metod kan användas om man vill räkna antalet örter, bär och mindre objekt men då använder man helst 1,79 meters-pinnen för att inte ytan ska bli för stor.

Skogsavverkning

Avverkning är att hugga ned skog. Det finns olika sorters avverkning. Förs­ta gallring, andra gall­ring, och slutavverknin­g:

Första gallring görs när skogen är relativt ung. Man avverkar då träd som är skadade eller olika resten av beståndet, men man avverkar också för att särställa de finaste stammarna så att dessa växer bättre.

Andra gallring innebär att man vid behov gör samma sak som vid första gallringen, alltså särställer ännu mer.

Vid slutavverkning tar man ner resten av den grova skogen. Detta får göras olika tidigt beroende på markens produktionsförmåga, tidpunkten spänner ­mellan 45 och100 år. Enligt skogsvårdslagen får inte avverkning ske hur som helst. 

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

LGR22: Åk 4-6

Matematik

  • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. 
  • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de används i statistiska undersökningar.
  • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Biologi

  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller. 

Ladda ner som PDF:

Hur många träd finns det i området?

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Åk 7-9
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Ämne
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran