Förskola 
Åk 1-3 

Geometri med rep

Geometri med rep
Svenska
Idrott och hälsa
Matematik
15-30 minuter
Förskola, Åk 1-3
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Ladda ner som PDF:

Geometri med ett rep

Ta med dig:

 • Korta rep, alternativt hopprep (ett per elev)
 • Naturmaterial (En fördel är att vara i ett skogsområde så material kan hämtas direkt från skogen.)

Genomförande

Alla ställer sig i en ring med ungefär en halv meter mellan varandra.  Fråga gruppen vilka geometriska figurer som finns (beroende på ålder anpassas svårighetsgraden på formerna, men vanligtvis triangel, rektangel, cirkel och kvadrat).

Peka på alla i gruppen i tur och ordning och låt den första vara triangel, tvåan rektangel, trean cirkel, fyran kvadrat, femman triangel och så vidare tills alla i gruppen fått veta vilken geometrisk figur denne ska vara. Alla i gruppen får i uppdrag att forma sin geometriska figur med repet och lägger den sedan på marken framför sig. Den som fått cirkeln gör en cirkel med repet och så vidare.

Sedan leks leken ”Fruktsallad” men med geometriska figurer istället för frukter. Den som leder leken (i detta fall oftast läraren) ställer sig i mitten och säger till exempel ”triangel”. Då ska alla som har triangel framför sig, byta plats med varandra.

Den i mitten ska försöka stjäla en triangel att ställa sig vid. Den som blir utan triangel får ställa sig i mitten och ropa en ny geometrisk figur. Den i mitten kan också ropa geometri och då byter alla plats med varandra. 

När man lekt klart, får alla i uppgift att hitta tre saker i skogen som har samma geometriska form som den form de står vid när leken avslutas. Frågor som sedan kan ställas av lekledaren är: Någon som vill visa sina fynd för resten av gruppen? Var det någon form som var svårare eller enklare att hitta? Varför det? Vad finns det för fler former i naturen etc.?

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan 

Lpfö18: Förskola

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta 
 • fantasi och föreställningsförmåga.

Lgr22: Åk 1-3

Idrott och hälsa

 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus. 
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö. 

Matematik

 • Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt. 

Svenska

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.  

Ladda ner som PDF:

Geometri med ett rep

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran