Åk 7-9 

Gallringsövning

Gallringsövning
Biologi
Kemi
1-2 timmar
Åk 7-9
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Ta me dig:

  • Papper 
  • Pennor
  • Skrivplattor
  • Snitselband/Märkband eller likanande att markera utvalda träd med.

Genomförande

Ta med eleverna till ett skogsområde med gallringsbehov. (OBS! prata alltid med skogsägaren innan). Träden ska stå tätt och ha små korta kronor. Kanske en del träd gått av eller fallit omkull. 

Det är bra om läraren i förväg valt ut ca 50 träd som antingen ska gallras eller sparas samt markerat dessa med siffrorna 1-50.

Börja med att berätta för eleverna varför man gallrar skogen och gå igenom hur man väljer ut vilka träd som ska gallras och vilka som ska vara kvar.

När man gallrar ska man tänka på att:

Man gallrar ut de träd som förlorat i konkurrens mot större träd.

Se till att det blir lagom avstånd mellan träden.

Ta bort sneda, krokiga träd och träd med många och stora kvistar.

Spara raka träd, träd med grova stammar och tallar som är finkvistiga.

Låt sedan eleverna skriva upp vilka träd de tycker ska gallras bort. Gå sedan igenom resultatet tillsammans. Målet är att eleverna ska förstå principen, dvs. att man satsar på att behålla friska träd som växer bra.

Mer om gallring

När man gallrar sparar man de träd som kommer att vara mest värdefulla vid slutavverkningen. 

Gallringen ger de kvarvarande träden tillgång till mer ljus, vatten och näring, vilket gör att de växer ännu bättre.

Gallring behövs för att minska konkurrensen om: 

Solljus: Fotosyntesen bygger med hjälp av koldioxid upp de molekyler som bygger själva trädet.

Vatten: Till fotosyntes och transport av närsalter.

Närsalter: För att bygga övriga nödvändiga molekyler, t ex magnesium till klorofyll.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan 

Lgr22: Åk 7-9

Biologi

  • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.
  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter. 

Kemi

  • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa. 

Ladda ner som PDF:

Gallringsövning

Hitta pedagogiskt material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk F-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
Årstid
Rensa filtrering
Visar 5 av 152 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran