Åk 4-6 

Från träd till papper – Lärarhandledning

Från träd till papper – Lärarhandledning
Geografi
SO
Kemi
NO
Hem- och konsumentkunskap
Teknik
Ca 1-1,5 tim
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

 • Att utveckla kunskap om hur papper tillverkas.
 • Att utveckla kunskap om pappers egenskaper och användningsområden.

Förberedelser

Eleverna behöver penna, linjerat papper, sudd och linjal.

Dela in klassen i grupper om två elever i varje.

Genomförande

I del 1 finns en läsuppgift om vad trä består av och hur trä kan bli till papper. Eleverna möter begrepp som avverkning, molekyl, fiber, cellulosa, lignin, papperstillverkning, papprets kretslopp, återvinning och återanvändning. Här finns också 3 faktarutor om tre vanliga pappersprodukter: toapapper, förpackningar och skrivpapper.

Del 2 består av ett quiz med frågor om texten i del 1.

I del 3 finns en uppgift som går ut på att eleverna ska skriva varsin topp tio-lista över viktiga pappersprodukter. Låt gärna eleverna skriva upp sin topp 3 på tavlan, eller jämföra varandras listor på annat sätt. Passa på att låta eleverna argumentera för/emot och lära av varandra. Eleverna ska också argumentera skriftligen genom att avsluta fyra meningar. Låt gärna eleverna läsa upp sina argument för varandra.

Begrepp

Avverka: att hugga ner träd i skogen i syfte att använda träden.

Cellulosa: växternas ”skelett”, växtfibrer

Hemicellulosa: fyller ut utrymmet mellan cellulosafibrerna

Lignin: en slags lim som håller ihop cellulosan.

Förnybar energi: energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig livslängd.

Massaved: tunnare delar av träd som kan bli pappersmassa.

Råvara: material från naturen.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Teknik

 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
 • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.

Geografi

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Hem och konsumentkunskap

 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Några olika certifieringar och märkningar av livsmedel och andra varor samt deras betydelse.

Kemi

 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
 • Några upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 Globala målen

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Variation

Ett förslag är att i helklass gå igenom vad eleverna lärt sig i del 1. Ge någon elev i uppgift att sammanfatta en vald del från läsuppgiften. Då får övriga elever förutom att möta texten direkt, även en omformulering av en klasskamrat. Skriv gärna upp svåra begrepp som dyker upp under diskussionen och gå igenom dess betydelse.

Som variation till del 3 kan eleven spela in sina svar med ett digitalt verktyg eller genomföra övningen muntligen ihop med en klasskamrat.

Fördjupning

Återbruk

Be eleverna ta med sig tomma pappersförpackningar hemifrån alternativt fråga skolköket om de kan bistå med detta. Här kan eleverna få i uppgift att ge en pappersförpackning ett nytt liv, ett nytt användningsområde. Kanske är klassen i behov av olika förvaringsmöjligheter eller lampskärmar, låt kreativiteten flöda!

Materialets egenskaper

Gör ett enkelt experiment som går ut på att undersöka kvaliteten hos olika sorters papper. Ordna tre muggar eller kärl med vatten. Lägg ned olika sorters papper, en sorts papper för varje kärl. Till exempel toalettpapper, hushållspapper och skrivpapper. Titta sedan efter hur de olika papperstyperna beter sig. Experimentet visar på ett enkelt sätt att olika sorters papper har olika egenskaper.

Utomhus

Gör ditt eget papper

I den här övningen får eleverna lära sig hela processen för att tillverka eget papper.

Gör ditt eget papper

Källor

Tekniska museet (2021). Papper.

Stora Enso. Lignin.

Skogsindustrierna (2023). Skog, klimat och råvaruförsörjning.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran