Skogsbruk på ren svenska

"Skogsbruk, på ren svenska" – så heter en serie korta animerade filmer som ger grundläggande fakta om svenskt skogsbruk, miljöpåverkan och klimatnytta. Sveaskog har tagit fram innehållet.
Kortfilmerna innefattar 6 lektioner i Vimeo-format, med tillhörande lärarhandledningar i pdf-format som kan laddas ner och skrivas ut.

Uppdaterad: