Skogens yrken - filmer

Kortfilmer om yrken i skogsbranschen

Att arbeta i skogsbranschen kan betyda så mycket...
Här ryms allt från biologi, ekologi och skogsskötsel till bioteknik, kemiteknik, datavetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, IT och kommunikation – för att nämna några områden. 

Här kan du få en inblick i vad arbete inom skogsbranschen kan innebära.

Hur funkar skogen?
Hilda Mikaelsson och Johan Stendahl arbetar med Riksskogstaxeringen på SLU och berättar om hur skogen binder kol. Deras arbete behövs för att samla data till FNs klimatrapport.

Fredrik och slajmet från skogen.
Fredrik Lundell är professor på KTH. Hans berättar om hur man kan få fram material starkare än stål med hjälp av ett slajm från skogen. En film från Skogslektioner – vårt digitala läromedel.

Emil kör skogsmaskin
Emil är 19 år och bor i Bromölla. Direkt efter gymnasiet fick Emil jobb i skogen. Han kör skotare, en skogsmaskin, som han döpt till Doris. En film från Skogslektioner – vårt digitala läromedel.

Hur är det att vara kvinna i skogsbruket?
Ida Sjödahl, maskinoperatör i skogen, om att vara en av mycket få kvinnor i skogsarbetet. I Norden är i genomsnitt ungefär en procent av skogsmaskinoperatörerna kvinnor.

Här kan du läsa en rapport om jämställdheten i den Nordiska skogen: https://nordicforestresearch.org/gender-balance-in-the-nordic-forest-sector/

Uppdaterad: