Filmer

Här har vi samlat några kortfilmer om skog och skogsbruk som kan ge en lättfattlig introduktion till skogsbruket i Sverige. Här hittar du också Skogen i Skolans egna filmer som beskriver verksamheten och ger exempel på hur skogen kan användas som klassrum.

Om att äga och bruka skog

Det finns en hand bakom varje skog
Ett antal kortfilmer som ingår i Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF:s) kampanj "Det finns en hand bakom varje skog". Här berättar olika skogsägare om sin syn på skogen och brukandet.

Om Skogen i Skolans verksamhet

Skogen i Skolans filmer
Filmer från Skogen i Skolan som berättar om verksamheten och visar exempel på hur skogen kan användas som klassrum.

Om det svenska skogsbruket

Skogsbruk på ren svenska
En serie korta animerade filmer som ger grundläggande fakta om svenskt skogsbruk, miljöpåverkan och klimatnytta. Sveaskog har tagit fram innehållet.

Vad ett träd kan göra - What a tree can do
Kort film på engelska, producerad av Stora Enso, som beskriver allt som går att göra med förnybar råvara från skogen.

Hur utbildar jag mig för ett jobb inom skogsbranschen?
Vill du veta vilka utbildningsvägar och yrken som finns inom skogssektorn kan du gå till menyn SYV (studie- och yrkesvägledare).

Uppdaterad: