Åk 7-9 

Den hälsosamma skogen – Lärarhandledning

Den hälsosamma skogen – Lärarhandledning
SO
Samhällskunskap
NO
Idrott och hälsa
Biologi
Ca 1-1,5 tim
Åk 7-9
Sommar, Höst, Vinter, Vår

Syfte

 • Att få förståelse för olika typer av vistelse i naturen och att få kunskap om skogens hälsobringande effekter. 
 • Att få uppmärksamma de egna sinnesintrycken i en lugn omgivning.

Förberedelser och material

Skogsbad kan genomföras i den digitala skogen – då rekommenderas VR-glasögon och hörlurar. Ni kan också välja att genomföra ett skogsbad i en riktig skog. 

Här har du ladda ner en logg för skogsbad som eleverna kan göra efter att de skogsbadat (ej inräknat i tidsåtgång).

Genomförande

I del 1 får eleverna läsa om skogens hälsobringande effekter i en intervju med forskaren Ann Dolling. 

I del 2 får eleverna läsa om betydelsen av tillgängliga grönområden och vad som görs för att fler ska få uppleva naturens hälsobringande effekter. 

Del 3 handlar om Skogsbad. I lektionen finns det möjlighet att genomföra ett ”digitalt skogsbad” i en VR-skog, eller så går ni ut och skogsbadar i en riktig skog.

VR-SKOG: Bokskog, Söderåsens nationalpark

VR-SKOG: Tyresta nationalpark

BAKGRUNDSFAKTA:

Skogsbad bygger på japansk tradition och den japanska termen – Shinrin-Yoku (森林浴) betyder ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen”. Skogsbad handlar om att spendera tid i skogsmiljö med ett särskilt närvarande förhållningssätt för att uppleva lugn och ro och få återhämtning.

I en “digital skog” aktiveras inte riktigt lika många sinnesintryck som i en riktig skog, men många av skogsbadets goda hälsoeffekter går faktiskt också att uppleva där. Ett förslag är att börja med ett digitalt skogsbad för att vid ett senare lektionstillfälle bada i en riktig skog. 

Vi rekommenderar VR-glasögon och hörlurar. Om ni använder VR-glasögon blir upplevelsen bäst om ni ser filmen via Youtube-appen på en mobil, men filmerna går också att titta på med dator eller surfplatta. Antingen turas eleverna om, eller om ni har flera enheter kan flera elever skogsbada samtidigt. Se till att plocka undan vassa/ömtåliga föremål i en radie runt där eleverna ska vara, för att förhindra olyckor. Mjuka kuddar kan vara skönt att sitta på. Är det många skogsbadare kanske ni kan vara i en gympasal? Om förutsättningarna tillåter kan ni förstås även vara utomhus.

Inled lektionen med att be eleverna lägga märke till hur de känner sig precis just nu. De behöver inte berätta för varandra, utan endast känna efter. Eleverna ska gärna vistas i VR-skogen under ca 15-20 min. De går en och en och ska inte krocka med eller störa varandra. När som helst får de stanna, sätta sig ner eller bara stå och uppleva skogen. Ge dem i uppgift att på egen hand fundera över frågorna nedan:

Vad hör du? Hur många olika ljud kan du urskilja? Fundera på om det är så att fler ljud framträder allteftersom. Vad tror du i så fall att det beror på? Märks det på ljuden vilken årstid det är? 

Vad ser du runtomkring dig? Vad kan du urskilja längre bort? Vilka växter, djur eller naturföremål finns precis nära dig? Är det något särskilt som fångar ditt intresse? Sitt en stund och se om du upptäcker nya saker – träd, växter eller djur – efter hand. Hur märks det vilken årstid det är? 

Vid skogsbad utomhus aktiveras även andra sinnen:

Känn med handen över ytan på ett träd, en sten eller en bit mossa. Hur känns det? Är det slätt eller skrovligt, känns det varmt eller kallt, fuktigt eller torrt? Går det att känna vilken årstid det är? 

Hur luktar skogen? Kan du känna olika dofter? Märks det på skogens dofter vilken årstid det är? När alla har skogsbadat, samla klassen i en cirkel och börja med att stämma av den allmänna sinnesstämningen jämfört med före skogsbadet. Försök att upprätthålla lugnet som förhoppningsvis har infunnit sig. Sammanfatta skogsbadet tillsammans utifrån elevernas upplevelser. Du kan också låta eleverna föra logg över sitt skogsbad. Anpassa efter klassens förutsättningar.

Begrepp

Skogsbad: lugn vistelse i skogen.

Immunsystem/immunförsvar: koppens system för att försvara sig mot sjukdomar.

Rekreation: återhämtning, miljöombyte för att hämta kraft.

Friluftsliv: fritidsaktiviteter utomhus.

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning
 • Besök en skog eller ett närliggande grönområde och ge eleverna i uppgift att rita av ett träd på fyra olika sätt. Visa gärna bilder för att låta eleverna inspireras av olika konststilar eller konstnärliga praktiker. 
 • Gruppuppgift: Låt eleverna gruppvis planera en rörelseövning i ert närområde. Grupperna turas om att redovisa och instruerar då resten av klassen.
 • Fördjupningsuppgift: Låt eleverna söka upp och intervjua en aktör inom naturturism eller låt dem intervjua varandra om vad de själva skulle vilja uppleva som turist i naturen. Frågorna bör handla om hälsa och naturupplevelser.
 • Hur mycket grönt har eleverna omkring sig i sitt bostadsområde? Finns det en skog i närheten eller ängar, åkrar, vattendrag? Nyttjar de sina grönområden på fritiden? Låt eleverna observera och anteckna hur grönområdena används en kväll/helgdag. Hur många löpare ser de? Cyklister? Flanörer? Barnvagnar? Vilda djur? Kan de på något sätt, analogt eller digitalt med hjälp av GIS, mäta området och beräkna andelen gröna ytor i sitt område?
Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Idrott och hälsa

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.
 • Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Samhällskunskap

 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Globala målen

Källor

Bengtsson, A. & Grahn, P. (2014). Natur och trädgård i ett vårdsammanhang (läs abstrakt). I Wijk. H. (red) Vårdmiljöns betydelse. Studentlitteratur. Sid 231-254

Dolling, Ann and Nilsson, Hanna and Lundell, Ylva (2017). Stress recovery in forest or handicraft environments – an intervention study. Urban forestry & urban greening. 27, 162-172 

Faskunger, J, Szczepanski, A and Åkerblom, P (2018). Klassrum med himlen som tak: en kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. 

Forskning.se 2018. Grönområden i staden får oss att må bättre.

Gentin, S., Pitkänen, K., Chondromatidou, A.M., Præstholm, S., Dolling, A. & Pálsdóttir, A.M. (2019). Nature-based integration of immigrants in Europe: a review. Urban Forestry and Urban Greening, 43. 

Huddinge Kommun (2022). Antal besökare i naturreservaten.

Lundell, Ylva and Dolling, Ann and Nordström, Eva-Maria and Skärbäck, Erik and Stoltz, Jonathan and van den Bosch, Matilda and Grahn, Patrik (2015). Rehabiliteringsskog och virkesproduktion. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:6 [Faktablad] 

Länsstyrelsen Jämtlands län (2020). Strategi för tillgänglighet i skyddade natur- och kulturområden.

Palsdottir, Anna Maria and Litsmark, Anna and Beil, Rahel and Bellman m.fl. (2019). Nature and public health. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2019:6 

Palsdottir, Anna Maria and K Stigsdotter, Ulrika and Persson, Dennis and Thorpert, Petra and Grahn, Patrik (2018). The qualities of natural environments that support the rehabilitation process of individuals with stress-related mental disorder in nature-based rehabilitation. Urban forestry & urban greening. 29, 312-321 

Sandell Klas (2017). Friluftsliv i siffror.

SCB (2015). Urbanisering – från land till stad.

Skogsstyrelsen (2020). Skog för upplevelser och rekreation.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Förskola
Ämne
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran