Förskola 
Åk 1-3 
Åk 4-6 

Byta träd

Byta träd
Biologi
Idrott och hälsa
Naturorienterade ämnen
30 minuter
Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst

Ladda ner som PDF:

Byta träd

Ta med dig:

 • Man kan välja att ropa “Skog” och då byter alla plats med varandra, till vilket trädslag som helst.
 • Övningen har inget slut, utan man fortsätter så länge det är roligt.

Genomförande

Det här är en utmärkt övning för att lära sig trädslag och samtidigt få röra på sig! 

Den liknar den klassiska leken“fruktsallad”. Övningen passar för ca 12-20 personer.

Genomförande

Välj en plats i skogen som har flera olika trädslag och som passar bra att springa i. Markera upp träd av olika trädslag med snitselband. Det bör vara minst tre av varje trädslag. Markera så många träd så att det räcker till alla i gruppen, utom en person som står i mitten. Om ni är femton personer, så ska fjorton träd markeras.

Så går övningen till:

 • Alla står vid var sitt markerat träd. Det är viktigt att veta vilket trädslag man står vid. 
 • Personen som saknar träd och står i mitten ropar ett trädslag, till exempel. “Alla björkar byter plats”. Alla som står vid en björk ska då byta plats med varandra. Men personen som saknar träd ska också försöka ta en av björkarna. Den som blir utan träd får ställa sig i mitten och ropa ett annat trädslag, till exempel rönn.
 • Man kan välja att ropa “Skog” och då byter alla plats med varandra, till vilket trädslag som helst.
 • Övningen har inget slut, utan man fortsätter så länge det är roligt.

Tips

Man kan hänga en plastficka med ett blad, eller ett kopierat blad, på varje träd. 

På så vis blir det lättare att känna igen trädslaget, särskilt om det är på vinter.

Om skog

Mer än halva Sverige är täckt av skog. Barrskogar finns i nästan hela landet. Våra svenska barrskogar ingår i ett jättelikt barrskogsområde som kallas för tajgan och sträcker sig över hela norra halvklotet. En barrskog består mest av tallar och granar, men där finns också ett och annat lövträd. 

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan 

Lpfö18: förskola

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.  

Lgr18: Åk 1-3

Naturorienterande ämnen

 • Djur och växter i närmiljön, hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 

Idrott och hälsa

 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.  
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.

Lgr18: Åk 4-6

Biologi

 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.    
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter. 
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.  

Idrott och hälsa

 • Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.  
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Ladda ner som PDF:

Byta träd

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 178 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran