Åk 4-6 

Bli en skogsdetektiv – Lärarhandledning

Bli en skogsdetektiv – Lärarhandledning
Biologi
Geografi
SO
NO
Ca 1-2 tim
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

  • Att utveckla kunskap om varför skogar ser olika ut.
  • Att skapa förståelse för nyttan av att kunna avläsa skogen.

Förberedelser

Förbered eventuellt inför filmvisning i helklass. Till uppgiften där eleverna gör en plansch behövs papper, pennor och eventuellt annat material som färgglada papper, sax och klister.

Genomförande

I del 1 finns filmen ”Olivia jagar”. Se gärna filmen i helklass och diskutera hur Olivia läser av skogen, och vilken nytta hon har av att kunna det.

I del 2 finns text om vad vi kan avläsa av saker som återfinns i skogen. Här finns också en självrättande para-ihop-övning där eleverna kan kontrollera vad de har lärt sig.

Del 3 består av text om gran och tall och om hur dessa arter anpassat sig för att bättre klara av omgivande förutsättningar. Delen avslutas med ett quiz.

Kombinera gärna lektionen med en fältstudie där ni undersöker om ni kan hitta något av det ni läst om.

Begrepp

Brandljud: ”ärr” efter skogsbrand på äldre träd.

Ekosystemingenjör: djur som skapar stora förändringar i sin livsmiljö, som bävern.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Biologi

  • Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
  • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Geografi

  • Introduktion till jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Globala målen

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Utomhus

Fältstudie

Som fördjupning kan ni välja att gå ut och göra egna spännande upptäckter i en närliggande skog. Hittar ni det ni läst om? Dela in klassen i par och låt eleverna vara skogsdetektiver som får dokumentera och sedan redovisa sina upptäckter för klasskamraterna. Vad har de hittat och hur tolkar de sin upptäckt? Tillbaka i klassrummet får eleverna ”forska vidare” för att ta reda på mer om sina upptäckter. Föreviga gärna digitalt under #skogsdetektiv

Förslag på utomhusövning

Kamera och fotograf med naturtema

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran