Förskola 

Beskriv ett naturföremål

Beskriv ett naturföremål
10-20 minuter
Förskola
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Ladda ner som PDF:

Beskriv ett naturföremål

Ta med dig:

Ett naturföremål exempelvis en sten, kotte, pinne eller blomma.

Genomförande

Alternativ 1

Ställ er i en ring. Ledaren har ett naturföremål i sin hand, till exempel en tallkotte. 

Ledaren berättar en sak om föremålet, exempelvis ”Detta är en brun tallkotte” och skickar den sedan vidare till nästa person som berättar något annat, exempelvis ”Tallkotten innehåller frön”, ”Den ser ut som en ananas” eller ”Ytan känns skrovlig”. 

Fortsätt att skicka runt föremålet tills den som står på tur att berätta inte kan komma på något nytt att säga om föremålet, eller tills ni tröttnar. 

Passa på att prata om de beskrivande ord som kommer upp och förklara så alla elever förstår. Detta är ett gyllene tillfälle att känna på det som är skrovligt, lent, stickigt och så vidare, och få erfarenheten av hur det verkligen känns i handen och därigenom koppla en erfarenhet till orden.

Alternativ 2

Dela in deltagarna i par. Ge en av deltagarna i paret ett naturföremål från platsen ni befinner er på.

Uppmana denne att beskriva föremålet för den andre utan att visa föremålet.        

Den andre ska sedan försöka leta upp samma typ av föremål. Växla uppgift i gruppen. 

Övningen kan göras svårare genom att föremålet hålls bakom ryggen så att den som beskriver bara kan använda känseln för att inhämta information om föremålet.

Alternativ 3

Var och en i gruppen hämtar något i skogen utan att visa de andra vad de har hämtat. 

Barnen turas sedan om med att beskriva sitt föremål för varandra. Beskriv exempelvis färg, form och lukt, men utan att säga vad det är. 

Låt de andra i gruppen gissa vad föremålet är för något.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan

LPFÖ18: Förskola

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • fantasi och föreställningsförmåga 
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Ladda ner som PDF:

Beskriv ett naturföremål

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 178 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran