Åk 7-9 

Basbehov för djur och människor

Basbehov för djur och människor
Biologi
Geografi
2 timmar
Åk 7-9
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Ladda ner som PDF:

Basbehov för djur och människor

Ta med dig:

 • Tillgång till internet är en förutsättning.

Genomförande

Övningen syftar till att eleverna ska förstå innebörden av begreppet habitat eller vad som krävs för att djur och människor ska kunna leva i ett specifikt område. Eleverna kommer att få diskutera behovet av mat, vatten, utrymme och skydd i ett samspel och hur till exempel klimatförändringar påverkar förutsättningarna.

Inledande diskussion i helklass

Inled övningen med att redovisa följande punkter:

 • Vatten
 • Mat
 • Utrymme
 • Skydd

Diskutera:

 • Hur får ni dessa behov tillfredsställda?
 • Vad innebär utrymme? Jämför en tomt och ett revir?
 • Varför måste vi ha ett skydd och hur kan detta ut?
 • Hur ser det ut för vilda djur respektive tama djur?

Människor och tama och vilda djurs behov

 • Gör en lista tillsammans och diskutera likheterna mellan människors och vilda och tama djurs behov. 
 • Hur ser samspelet mellan människors och vilda och tama djurs behov ut?
 • Ge exempel på när dessa kan krocka.

Djur i våra skogar – individuellt arbete 

Eleverna väljer ett valfritt djur som finns i skolans närhet eller i de svenska skogarna. 

Eleverna ska sedan rita eller hämta bilder på det valda djuret och även beskriva det område som djuret lever i. I uppgiften ingår även att fundera över och markera basbehoven runt om djuret.

Presentation och diskussion

Eleverna presenterar sina arbeten. Diskutera gärna relevanta saker som dyker upp.

Avsluta övningen med att diskutera följande frågor:

 • Ge exempel på när människors och djurs basbehov inkräktar på varandra.
 • Hur kan klimatförändringar påverka människor och djur? Vad händer till exempel med områden vars klimat och tillgång till vatten förändras?

Extrem livskraft

Under 1980- och 1990- talen, fann ­biologer att mikrobiellt liv har en fantastisk flexibilitet för att överleva i extrema miljöer – miljöer som skulle vara helt ogästvänliga för komplexa organismer. Livet kan ha börjat på jorden i hydrotermiska skor­stenar långt under havets yta. Man har hittat livskraftiga bakterie­sporer som är 40 miljoner år gamla på jorden – och vi vet att de är mycket härdade mot strålning.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan

Lgr22: Åk 7-9

Biologi

 • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.

Geografi

 • Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. 
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. 

Ladda ner som PDF:

Basbehov för djur och människor

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran