Åk 7-9 

Att bygga ett ekosystem

Att bygga ett ekosystem
Biologi
3-4 timmar
Åk 7-9
Vår, Sommar, Höst

Ladda ner som PDF:

Att bygga ett ekosystem

Ta med dig:

 • Små kartonger
 • Små stenar
 • Jord
 • Kvistar
 • Döda löv
 • Gräs
 • Plastpåsar
 • Trädgårdsspadar
 • Glaskruka/Glasburk
 • Floror
 • Insektsböcker
 • Anteckningsmaterial

Genomförande

Tänk på att övningen genomförs både inne och utomhus. 

Upplägg och syfte

I övningen får eleverna göra ett terrarium av ett valt växtsamhälle för att studera hur det fungerar. När arbetet med ekosystemen är avslutat ska innehållet återställas till naturen för smådjurens skull.

Exkursion i skogen

Bege er ut i naturen och låt eleverna noggrant studera ett speciellt naturområde. Eleverna ska ta anteckningar av vad de iakttar och diskutera följande frågor gemensamt:

 • Vilka typer av träd finns i området?
 • Vilka växter kan ni urskilja?
 • Vilka djurarter tror ni lever i området?
 • Diskutera kort begreppen ekosystem och kretslopp med hjälp av området.

Låt berättelsen börja 

Eleverna arbetar i grupper och uppgiften går ut på att:

 • Grupperna väljer ett naturområde och samlar in växter och smådjur som finns i området. 
 • Var försiktiga vid insamlingen av växter så att de inte skadas. Samla små exemplar och var säker på att få med rötterna. Ta bara med växter som det finns många exemplar av.

Tillbaka i klassrummet – plantera terrariet

Nu ska ni med hjälp av växterna och smådjuren bygga ett eget ekosystem. Använd till exempel en glaskanna eller glaskruka. Täck botten med ett två centimeter tjockt lager av små stenar och med ett fyra centimeter tjockt lager med jord av den typ som passar de plantor som tagits med från naturområdet. 

Gör en liten grop, vattna i gropen, och plantera växterna i var sin grop. Se till att rötterna verkligen kommer ner i gropen, fyll på med jord och tryck till. Plantorna ska inte stå för tätt – de behöver plats för att växa. Lägg även ner lite kvistar, döda löv och gräs. Försök att efterlikna det växtsamhälle som besöktes. 

Har eleverna fått med sig spindlar och andra smådjur läggs de ner nu. Glöm inte att sätta lock på er behållare och se till att det kommer in syre i behållaren genom att göra hål i locket. 

Övervaka och för protokoll

Studera ekosystement var tredje eller fjärde dag. För gärna protokoll över de förändringar som sker. Glöm inte att det behöver vattnas ibland.

Variation

Om klassen har många olika ekosystem kan ni sköta dessa på olika sätt; placera några ljust och några mörkt, några varmt och några svalt, vattna några lite och vattna några andra mycket. 

Om eleverna gör detta kan ni diskutera effekterna av de olika sätten att sköta terrariumen. Ni kan sedan försöka dra slutsatser av hur klimatet påverkar de områden som de hämtade växterna och smådjuren kommer ifrån.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan

Lgr22: Åk 7-9

Biologi

 • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.  

Ladda ner som PDF:

Att bygga ett ekosystem

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran