Åk 4-6 

Allemansrätten – En natt i tält

Allemansrätten – En natt i tält
Biologi
Svenska
Idrott och hälsa
Svenska som andraspråk
1-2 timmar
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Ladda ner som PDF:

Allemansrätten – En natt i tält

Ta med dig:

 • Laminerade exemplar av landskaps­bilden, en bild per grupp (laminerad för att kunna använda den många gånger).
 • En whiteboardpenna per grupp.

Genomförande

Berätta för eleverna att de ska planera utifrån att de ska sova en natt i tält. Premissen är att de ska ha med sig packning och utrustning så att de klarar sig ett dygn. De kommer att ta bussen och hoppa av vid busshållplatsen som finns på bilden . 

Deras uppdrag är att gruppvis (grupper om två eller tre elever) komma fram till:

 • Var de vill ha sin tältplats.
 • Hur de ska ta sig dit.
 • Om det finns något speciellt de behöver ta hänsyn till.
 • Hur de kan lösa sina toalettbestyr.
 • Låt dem sedan markera den plats de väljer för att slå upp sitt tält och rita ut den väg de tar för att komma dit med hjälp av whiteboardpennan. 
 • Be dem även att förbereda motiveringar till sina val.
 • Samla sedan eleverna och be de olika grupperna redovisa hur de har tänkt.

Uppmärksamma det som kan tänkas bryta mot allemansrätten.

Har någon valt en väg över någon annans tomt? 

Man får röra sig fritt i skog och mark, på och utanför stigar och vägar, men man måste passera andra människors bostadshus på ”behörigt avstånd”. Vad innebär det och varför är det viktigt?

Har någon valt vägen genom hagen med djur? 

Man får gå genom en hage med betande djur om man är noga med att stänga grindar efter sig, men man får inte stressa eller skrämma djuren. Det kan också vara bra att ha lite koll på vilka djur som finns i hagen. Finns det en risk att de kan bli farliga eller irriterade?

Har någon gått genom den nyplanterade skogen? 

Det kan vara svårt att se de nysatta plantorna och det finns en risk att man trampar ner dem. Om möjligt så är det bättre att välja en annan väg. Skogsägaren är mån om att plantorna ska klara sig och växa upp och bli stora.

Har någon gått genom åkern?

Man får inte gå på en åker från sådd till skörd eftersom det är stor risk att man skadar det som växer. Kanske ska det bli foder till djuren under vintern eller bli säd som ska malas till mjöl. Man ska därför välja att gå utanför åkern.

Var har de markerat sin tältplats? 

Man får tälta på någon annans mark om man visar hänsyn och bara stannar ett dygn, men det får inte vara så nära någon annans tomt så att de kan bli störda. Hur ska man veta hur nära man får vara? Om de själva ägde marken hur skulle de resonera då?

Hur löser de sina toalettbestyr? 

Man får uträtta sina behov i naturen om det inte finns någon toalett i närheten, men det är viktigt att välja en plats där inte så många människor går. Det bästa är att gräva en grop som man sedan täcker över med stenar och jord. Det är också viktigt att gräva ner toapappret så det inte blåser i väg.

Vad är det viktigt att tänka på innan man lämnar sin tältplats?

Kolla efter skräp. En bra grundregel är att platsen ska se minst lika fin ut när de åker därifrån som när de kom. Dvs de plockar även upp skräp som någon annan slängt.

 • Avsluta med att samla eleverna och diskutera uttrycket nedan.

 

Det bästa är att använda sitt sunda förnuft

Vad menas med uttrycket?

Genom att använda sitt sunda förnuft och försöka att tänka på hur man själv skulle vilja att andra gjorde om man ägde marken kan vara en bra tanke att ha med sig. Allemansrätten är inte alltid helt tydlig,
men det gäller att inte störa eller förstöra
för någon eller något.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan

Lgr22: Åk 4-6

Idrott och hälsa

 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken..
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Svenska

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Svenska som andraspråk

 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera, exemplifiera och problematisera.

Lgr22: Åk 4-6

Idrott och hälsa

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Svenska

 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Svenska som andraspråk

 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper,
  lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och
  bemöta argument. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera, exemplifiera och problematisera.

Ladda ner som PDF:

Allemansrätten – En natt i tält

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran