Allemansrätten

Undervisa om allemansrätten och skapa lyckade möten mellan elever och skogsägare!

Skogar används på många olika sätt. Som besökare vill vi upptäcka saker som inte finns i staden och känna att vi är ute på äventyr. 

All mark har en ägare och i Sverige äger privatpersoner mer än hälften av all skogsmark. Som besökare är vi alltså gäster hos såväl växter och djur som hos markägare. Skogsägare har ofta andra perspektiv än naturbesökare genom att det är skogsägaren som brukar och sköter om skogen.

Med detta unika material från Skogen i Skolan vill vi öka förståelsen för att all skog ägs av någon, att skogen också är en arbetsplats, att skogen har många olika värden och vi vill göra detta på ett positivt sätt. Alla ska känna sig välkomna i skogen. 

 

Informationsbroschyr

Den här broschyren riktar sig till dig som vill få inspiration till hur du kan undervisa om allemansrätten. Här kan du bekanta dig med några av de som äger och brukar skogen och få användbara tips inför ett besök i skogen med eleverna.

Tryckta exemplar: 20 kr (21,20 kr inkl.moms) + 30 kr frakt- och administrationskostnad (gäller för upp till 10 broschyrer)

Beställ här!

Ladda ner: broschyr_sis_allemansratten.pdf

 

Två digitala lektioner

1. Allemansrätten: skogsäventyret

Tid: ca 60-90 min    Åk: 4-6    Ämnen: GE, IH, SH

Lektionen handlar om allemansrätten. Eleverna får kunskap om allmansrätten genom att se en film och läsa om allemansrätten samt göra en uppgift som går ut på att de ska planera en övernattning ute i skogen.

Här hittar du lektionen: Allemansrätten: skogsäventyret

2. Allmansrätten: i skogsägarens skor 

Tid: ca 45-60 min    Åk: 4-6    Ämnen: GE, IH, SH

Lektionen handlar om vem som äger den svenska skogen och hur skogsägarens arbete påverkar skogens utseende. Eleverna får även testa på rollen som skogsägare.

Här hittar du lektionen: Allmansrätten: i skogsägarens skor

 

Film om Allemansrätten

Trailer

 

Hela filmen

 

Fyra utomhuspedagogiska undervisningsupplägg

Undervisningsuppläggen/övningarna är som stöd och inspiration till den som vill undervisa om allemansrätten ute i skogen. De är uppdelade i fyra olika teman och är kopplade till centralt innehåll i grundskolans kurser (Lgr 22).

                        

Ladda ner

En natt i tält: en_natt_i_talt.pdf

Spår efter människan: spar_efter_manniskan.pdf

Tema Skräp: tema_skrap.pdf

Tema Eld: tema_eld.pdf

 

Affischer

Lektionen Affischerna om allemansrätten beskriver i korthet vilka rättigheter och skyldigheter som gäller då man vistas ute i naturen. Den är perfekt att sätta upp i klassrummet och/eller ta med sig vid undervisning utomhus.

Bra att känna till att allemansrätten 1994 skrevs in i en av Sveriges grundlagar - Regeringsformen (RF). ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

Den lagtext som styr allemansrätten ingår i miljöbalken, men allemansrätten i sig är ingen lag.

Fördjupning i vad allemansrätten innebär finns i Skogen i Skolans övriga material. Du kan också läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats: www.naturvardsverket.se

 

Affisch om allemansrätten, blå (A3)

Tryckt exemplar: 10 kr (12,50 kr inkl. moms) + 80 kr frakt- och administrationskostnad (gäller för upp till 3 affischer)

Beställ här!

Ladda ner i A4-format: allemansratten_a4_bla.pdf

 

Affisch om allemansrätten, röd (50x70)

Tryckta exemplar: 10 kr (12,50 kr inkl. moms) + 80 kr frakt- och administrationskostnad (gäller för upp till 3 affischer)

Beställ här!

Ladda ner i A4-format: allemansratten_a3_rod.pdf 

 

Affisch om allemansrätten, vitLadda ner i A4-format: allemansratten_a4_vit.pdf  (Innehållet till denna affisch kommer från Boken om Skogen.)

 

Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa ännu mer om allemansrätten. 

Skogen i Skolans material om allemansrätten har utvecklats med stöd av Naturvårdsverket

 

 

Uppdaterad: