Åk 4-6 

36-leken

36-leken
Biologi
Idrott och hälsa
Matematik
0,5-1 timme
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst

Ladda ner som PDF:

36-leken

Bara frågekorten

Ta med dig:

  • Tärningar
  • Inplastade uppdragslappar 1-36 
  • Klädnypor att fästa lapparna med

Genomförande

Syftet med övningen är att eleverna ska träna på samarbete samtidigt som de lär sig om trädslag och geometriska objekt. 

Gruppen delas in i lag på 3–10 personer. Varje lag ska hitta på ett lagnamn och bestämma gruppens lockrop. Det bör vara ett djurläte! Lockropet används sedan när laget ska samla gruppen för att lösa uppdraget och redovisa det för läraren. Som lärare kan du ge tips och ledtrådar för sådana uppgifter som kan vara avancerade för gruppen.

Alla lag slår samtidigt varsin tärning. Läraren har i förväg spridit ut lappar med de olika uppdragen på och varje uppdrag har ett nummer. Slår man till exempel 4 så ska laget sprida ut sig och leta efter den lapp som det står 4 på. När någon har hittat lappen ropar den ut lagets lockrop. Alla i det laget springer då dit och hjälper till att ropa tills hela gruppen har samlats.

När hela laget är samlat genomför de tillsammans uppdraget eller redovisar det för läraren beroende på vad som står på lappen. 

När läraren godkänt att gruppen klarat övningen så slår de tärningen igen.

Får man nu 3 så ska man leta efter lappen med fråga eller uppdrag nr 7 på (4+3=7)

Man ska alltså slå ihop de båda slagen, slag ett gav 4 och slag två gav 3, 4+3 blir 7. Om summan blir över 36 så ska laget göra utmaning nummer 36. Laget som först når 36 poäng eller mer har vunnit.

1. Hämta 20 kottar och gör en orm av kottarna.

2. Hämta löv från tre olika trädslag, två löv från varje trädslag.

3. Hämta 10 tallbarr.

4. Bygg en triangel av kottar.

5. Säg tillsammans tre trädslag som börjar på A.

6. Ropa tre gånger tillsammans: ”Inget skräp får ligga kvar, lämna skogen som den var.”

7. Sjung ”Ekorrn satt i granen” tillsammans.

8. Ställ er i bokstavsordning efter förnamn.

9. Alla ska hitta en pinne som är lika tjock som sin tumme.

10. Alla ställer sig vid ett träd eller en buske som är lika hög som man själv är.

11. Spring fyra varv runt ett träd.

12. Hämta varsin pinne med insektsgångar i.

13. Hoppa som grodor men låt som grisar.

14. Hoppa motsols runt läraren.

15. Flaxa som fåglar men låt som katter.

16. Hämta 10 likadana föremål.

17. Vad är 5+15-5?

18. Säg tillsammans tre saker som man kan tillverka av trä.

19. Hämta ett frö eller en frukt från ett träd.

20. Sjung en sång med en siffra i.

21. Ställ er i en cirkel.

22.Hoppa fem steg baklänges.

23. Krama ett träd.

24. Hämta 10 granbarr.

25. Svara på hur många år ni är tillsammans i laget?

26. Plocka 10 löv och lägg dom i en cirkel.

27. Lägg två kottar som ögon, en sten som näsa och en pinne som mun.

28. Hämta 10 grankottar och 10 tallkottar. Gör en rad med tallkottar och en med grankottar. Svara på vilken rad som blev längst.

29. Hämta fyra hårda saker.

30. Alla hämtar varsitt löv som är lika stort som sin hand.

31. Heja på de andra som är med i leken, ropa: ”Heja” tre gånger. 

32. Alla ska hitta en pinne som är lika lång som sitt ben.

33. Hämta 20 kottar och sortera i storleksordning.

34. Alla hoppar på ett ben och nynnar på en sång.

35. Hämta 10 grå saker.

36. Ropa: ”Vi har koll på träd” tre gånger.

Kom ihåg! Plocka löv, barr och kottar från marken, inte direkt från träden.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan

Lgr22: Åk 4-6

Biologi

Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den. 

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanliga förekommande arter.

Idrott och hälsa

Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Matematik

Grundläggande geometriska två- och tredimentionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. 

Ladda ner som PDF:

36-leken

Bara frågekorten

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran