Läromedel

Läromedel från Skogen i Skolan

  • Skogslektioner.se - digitalt läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling
  • Skolskogsryggsäck - skogliga övningar för att enkelt kunna undervisa i skogen
  • Tryckta läromedel - Boken om skogen och affischen om skogsbrukets kretslopp ger dig och dina elever skoglig kunskap med basfakta om skog och skogsbruk.
  • Undervisningsupplägg - utomhuspedagogiska övningar
  • Allemansrätten - digitala lektioner, film och utomhuspedagogiska undervisningsupplägg om allemansrätten för lärare och elever
  • Övrigt material - skogspyssel och svenska träd

Skogen i Skolan erbjuder ett antal olika läromedel med tillhörande lärarhandledningar samt verktyg för utomhusbaserat lärande med skogen som bas. Läromedlen sträcker sig från förskolan upp till åk 9 i grundskolan.

Vi har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor.

Våra läromedel sträcker sig från förskolan till åk 9 i grundskolan och är anpassade efter Lgr22 och Lpfö18.  Läromedlen hjälper dig att se vilka mål och förmågor som tränas och vilka ämnen som de berör.

Förutom detta erbjuder vi också flera hundra övningar (undervisningsupplägg) för utomhuspedagogik, affischer om skogsbruk och allemansrätten och mycket mera.

Skogen i Skolan kan även hjälpa skolor med att starta en skolskog och vi ordnar i flera regioner studiebesök hos skogliga företag och organisationer.

Uppdaterad: