Läromedel

Skogen i Skolans läromedel

Läromedel från Skogen i Skolan

Skogen i Skolan erbjuder ett antal olika läromedel med tillhörande övningshäften, lärarhandledningar samt verktyg för utomhusbaserat lärande med skogen som bas. Läromedlen sträcker sig från förskolan upp till år 9 i grundskolan.

Vi har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor.

Våra läromedel sträcker sig från förskolan till år 9 i grundskolan och är anpassade efter Lgr11 och Lpfö98/10.  Läromedlen hjälper till att se vilka mål och förmågor som tränas och vilka ämnen våra övningar berör.

Vi erbjuder er häften med övningar anpassade för lärare och för elever och skogliga läromedel med lärarhandledningar. Vi har också tagit fram en affisch med övningshäften om Allemansrätten.

Förutom detta har vi också faktasidor om skog och skogsbruk, miljö, klimat och skogsindutri samt flera hundra övningar i utomhuspedagogik.

Skogen i Skolan kan även hjälpa skolor med att starta en skolskog och vi ordnar studiebesök hos skogliga företag och organisationer.

Våra läromedel

  • Skogslektioner - digitalt läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling
  • Allemansrätten - affischer och övningshäften om Allemansrätten för lärare och elever
  • Skogliga läromedel - Boken om skogen ger dig och dina elever skoglig kunskap med basfakta om skog och skogsbruk.
  • Övningshäften - skogliga övningar för lärare och elever med hjälpa av utomhuspedagogik
  • Skolskogsryggsäck - skogliga övningar för att enkelt kunna undervisa i skogen
Uppdaterad: