Läromedel

Läromedel från Skogen i Skolan

Skogen i Skolan erbjuder ett antal olika läromedel med tillhörande lärarhandledningar samt verktyg för utomhusbaserat lärande med skogen som bas. Läromedlen sträcker sig från förskolan upp till år 9 i grundskolan.

Vi har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor.

Våra läromedel sträcker sig från förskolan till år 9 i grundskolan och är anpassade efter Lgr11 och Lpfö98/18. Under våren 2022 kommer läromedel och övrigt material anpassade efter Lgr 11 att revideras och kopplas till Lgr 22. Läromedlen hjälper dig att se vilka mål och förmågor som tränas och vilka ämnen som de berör.

Förutom detta erbjuder vi också flera hundra övningar (undervisningsupplägg) för utomhuspedagogik, affischer om skogsbruk och allemansrätten och mycket mera.

Skogen i Skolan kan även hjälpa skolor med att starta en skolskog och vi ordnar i flera regioner studiebesök hos skogliga företag och organisationer.

Uppdaterad: