Läromedel

Läromedel från Skogen i Skolan

Skogen i Skolan erbjuder ett antal olika läromedel med tillhörande lärarhandledningar samt verktyg för utomhusbaserat lärande med skogen som bas. Läromedlen sträcker sig från förskolan upp till år 9 i grundskolan.

Vi har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor.

Våra läromedel sträcker sig från förskolan till år 9 i grundskolan och är anpassade efter Lgr11 och Lpfö98/18.  Läromedlen hjälper dig att se vilka mål och förmågor som tränas och vilka ämnen våra övningar berör.

Vi erbjuder er häften med övningar anpassade för lärare och för elever och skogliga läromedel med lärarhandledningar. Vi har också tagit fram en affisch med övningshäften om Allemansrätten.

Förutom detta har vi också flera hundra övningar för utomhuspedagogik.

Skogen i Skolan kan även hjälpa skolor med att starta en skolskog och vi ordnar studiebesök hos skogliga företag och organisationer.

Uppdaterad: