Kontakta Skogen i Skolan

Skogen i Skolans verksamhet är uppbyggd av ett nationellt kansli och regioner.

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Nationella kansliet

Det nationella kansliet finns till stöd för regionernas arbete inom verksamheten Skogen i Skolan.
Skogen i Skolan ingår i Föreningen Skogens verksamhet. Johan Larsson är ansvarig utgivare för Skogen i Skolans webbplats.


Kontakta nationella kansliet: kansli@skogeniskolan.se

Anna Steinwall
Verksamhetsledare
anna.steinwall@skogen.se
08-412 15 60

Anna Steinwall, verksamhetsledare

Johan Larsson
Generalsekreterare, Föreningen Skogen
johan.larsson@skogen.se
08-412 15 70

 
Theresa von Hofsten
Redaktör, digitala läromedel
theresa.von.hofsten@skogen.se
08-412 15 45
Theresa von Hofsten, Projektledare digitala läromedel

Postadress
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Box 7022
121 07 STOCKHOLM

Besöksadress
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Rökerigatan 19, Johanneshov/Globen, 7 tr

Fakturaadress
Föreningen Skogen i Sverige Service AB
Box 7022
121 07 STOCKHOLM

Och skickas till:
faktura@skogen.se  Referens: Vad som avses.

 

Uppdaterad: