Kontakta Skogen i Skolan

Skogen i Skolans verksamhet är uppbyggd av ett nationellt kansli och regioner.

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Regionerna
Varje region har en regionsamordnare, kontaktpersoner och styrgrupp. När du ska samarbeta med Skogen i Skolan, välj region från listan nedanför. Därefter ser du kontaktuppgifterna du behöver.

Nationella kansliet

Nationella kansliet 2017

Det nationella kansliet finns till stöd för regionernas arbete inom verksamheten Skogen i Skolan.

Från 2011 ingår det Nationella kansliet för Skogen i Skolan i Föreningen Skogen. Bengt Ek är vd för Föreningen Skogen, tillika ansvarig utgivare för Skogen i Skolans webbplats.

Verksamhetsledare Anna Steinwall är ytterst ansvarig för verksamheten med kansli i Stockholm, och deltar också i nätverket Utenavet. Gunilla Häggström, ansvarar för kommunikation, marknadsföring och IT-utveckling av de digitala medierna för Skogen i Skolan, dvs webbplats, nyhetsbrev och sociala medier såsom Facebook och Twitter.

Förutom att du kan kontakta oss direkt kan du också nå oss via e-postlådan: kansli@skogeniskolan.se

Anna Steinwall
Verksamhetsledare.
anna.steinwall@skogen.se
08-412 15 60

Anna Steinwall, verksamhetsledare

Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig för kommunikationsplattformen.
gunilla.haggstrom@skogen.se
08-412 15 90

Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig

Bengt Ek
Generalsekreterare, Föreningen Skogen
bengt.ek@skogen.se
08-412 15 30

Bengt Ek, vd, Föreningen Skogen

 

 

Postadress
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Box 1159
111 81 STOCKHOLM

Besöksadress
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Vasagatan 50, 2 tr

Fakturaadress
Föreningen Skogen i Sverige Service AB
Box 1159
111 81 STOCKHOLM

Uppdaterad: