Kontakta Skogen i Skolan

Skogen i Skolans verksamhet är uppbyggd av ett nationellt kansli och regioner.

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Nationella kansliet

Det nationella kansliet finns till stöd för regionernas arbete inom verksamheten Skogen i Skolan.
Skogen i Skolan ingår i Föreningen Skogens verksamhet. Johan Larsson är ansvarig utgivare för Skogen i Skolans webbplats.


Kontakta nationella kansliet: kansli@skogeniskolan.se

Nationella kansliet

Anna Steinwall
Verksamhetsledare
anna.steinwall@skogen.se
08-412 15 60

Anna Steinwall, verksamhetsledare

Vicky Lagerström
Projektledare
vicky.lagerstrom@skogen.se

 

Nathalie Häggström (mammaledig)
Skoglig marknadskoordinator 
nathalie.haggstrom@skogen.se

 

Rose-Marie Högberg
Ekonomi
rose-marie.hogberg@skogen.se

Johan Larsson
Generalsekreterare, Föreningen Skogen
johan.larsson@skogen.se
08-412 15 70

Regionsamordnare

Helena Strandberg 
Regionsamordnare, Dalarna-Gävleborg
skogeniskolanwx@gmail.com

073-0584716

 

Märet Rusk Feitkenhauer
Regionsamordnare, Jämtland
maret.rusk@fugelsta.com
073-8000180

Helena Bengtsson
Regionsamordnare, Mälardalen
skogeniskolan.malardalengotland@gmail.com
0704580619

 

Ewa-Marie Zetterkvist
Regionsamordnare, Norrbotten
skogligsamverkanbd@gmail.com
070-3760136

Jens Meyer
Regionsamordnare, Värmland
jens.meyer2@hammaro.se
070-525 86 94

Matilda Lingegård
Regionsamordnare, Västerbotten
matilda@meraskog.se 
072-1475437

Amanda Löfdahl
Regionsamordnare, Västerbotten
amanda.lofdahl@skogstekniskaklustret.se 

 

Susanne Öberg
Regionsamordnare, Västernorrland
susanne@susanneoberg.com
070-641 30 05

Daniell Thorell
Regionsamordnare, Västra Götaland
daniel.thorell@skogsstyrelsen.se 
0325-797 47

Andrea Eriksson
Regionsamordnare, Örebro
andrea.eriksson@skogsstyrelsen.se  
019-44 64 01

 

Karin Ekströmer
Regionsamordnare, Östra Götaland
karin.ekstromer@skogsstyrelsen.se
013-32 97 33

 

 

Postadress
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Box 7022
121 07 STOCKHOLM

Besöksadress
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Rökerigatan 19, Johanneshov/Globen, 7 tr

Fakturaadress
Föreningen Skogen i Sverige Service AB
Box 7022
121 07 STOCKHOLM

Och skickas till:
faktura@skogen.se  Referens: Vad som avses.

 

Uppdaterad: