Vi på Skogen i Skolan 2316 3088

Kontakt

Kontaktuppgifter

info@skogeniskolan.se

Besöksadress
Rökerigatan 19
7 trappor
121 62 JOHANNESHOV

Postadress
Skogen i Skolan
C/O Föreningen Skogen
Box 7022
121 07 STOCKHOLM-GLOBEN

Faktura
Föreningen Skogen i Sverige Service AB
Att: Skogen i Skolan
Box 7022
121 07 STOCKHOLM-GLOBEN
Fakturaadress: faktura@skogen.se

Porträtt på Anna Steinwall, verksamhetsledare på Skogen i Skolans nationella kansli

Anna Steinwall
Verksamhetsledare
Nationella kansliet
anna.steinwall@skogen.se
08-412 15 60

Porträtt på Nathalie Häggström, skoglig koordinator på Skogen i Skolans nationella kansli

Nathalie Häggström
Skoglig marknadskoordinator
Nationella kansliet
nathalie.haggstrom@skogen.se
08-412 15 45

Porträtt på Vicky Lagerström, projektledare på Skogen i Skolans nationella kansli

Vicky Lagerström
Kommunikationsansvarig
Nationella kansliet
vicky.lagerstrom@skogen.se
08-412 15 15

Porträtt på Helena Bengtsson, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Mälardalen

Helena Bengtsson
Regionsamordnare
Mälardalen
skogeniskolan.malardalengotland@gmail.com
070-458 06 19

Porträtt på Susanne Öberg, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Västernorrland

Susanne Öberg
Regionsamordnare
Västernorrland

susanne@susanneoberg.com
070-641 30 05

Porträtt på Ewa-Marie Zetterkvist, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Norrbotten

Ewa-Marie Zetterkvist
Regionsamordnare
Norrbotten
skogligsamverkanbd@gmail.com
070-376 01 36

Illustration, orange figur.

Johannes Karlsson
Regionsamordnare
Götaland

Johannes.b.Karlsson@sodra.com
072-462 36 41

Porträtt på Märet Rusk Feitkenhauer, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Jämtland

Märet Rusk Feithenhauer
Regionsamordnare
Jämtland

maret.rusk@fugelsta.com
073-800 01 80

Veronica Carlsson Ulff
Regionsamordnare
Värmland

skogeniskolan.varmland@gmail.com
070-240 62 32

Porträtt på Helena Sandberg, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Dalarna-Gävleborg

Helena Strandberg
Regionsamordnare
Dalarna-Gävleborg

skogeniskolanwx@gmail.com
073-058 47 16

Porträtt på Amanda Löfdahl, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Västerbotten

Amanda Löfdahl
Regionsamordnare
Västerbotten

Amanda.lofdahl@skogstekniskaklustret.se
070-6221933

Selma Holmlund
Regionsamordnare
Väster
botten
selma.holmlund@skogstekniskaklustret.se
070-622 19 33

Urban Arvidsson
Ekonomi och administration
urban.arvidsson@skogen.se
08-412 15 05

Johan Larsson
Generalsekreterare
Föreningen Skogen

johan.larsson@skogen.se
08-412 15 70

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran