Vi på Skogen i Skolan 2316 3088

Kontakt

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rökerigatan 19
121 62 JOHANNESHOV/GLOBEN

Fakturaadress

Föreningen Skogen i Sverige Service AB
C/O Föreningen Skogen / Tidningen SKOGEN
Box 7022
121 07 STOCKHOLM

E-post

info@skogeniskolan.se
faktura@skogen.se

Porträtt på Anna Steinwall, verksamhetsledare på Skogen i Skolans nationella kansli

Anna Steinwall
Verksamhetsledare
Nationella kansliet
anna.steinwall@skogen.se
08-412 15 60

Porträtt på Nathalie Häggström, skoglig koordinator på Skogen i Skolans nationella kansli

Nathalie Häggström
Skoglig marknadskoordinator
Nationella kansliet
nathalie.haggstrom@skogen.se
070-646 58 57

Porträtt på Vicky Lagerström, projektledare på Skogen i Skolans nationella kansli

Vicky Lagerström
Kommunikatör
Nationella kansliet
vicky.lagerstrom@skogen.se
08-412 15 15

Porträtt på Helena Bengtsson, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Mälardalen

Helena Bengtsson
Regionsamordnare
Mälardalen
skogeniskolan.malardalengotland@gmail.com
070-458 06 19

Porträtt på Susanne Öberg, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Västernorrland

Susanne Öberg
Regionsamordnare
Västernorrland

susanne@susanneoberg.com
070-641 30 05

Porträtt på Ewa-Marie Zetterkvist, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Norrbotten

Ewa-Marie Zetterkvist
Regionsamordnare
Norrbotten
skogligsamverkanbd@gmail.com
070-376 01 36

Portträtt av Johan Stenhols

Johan Stenhols
Regionsamordnare
Örebro

jols80@gmail.com
070-747 09 83

Porträtt på Märet Rusk Feitkenhauer, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Jämtland

Märet Rusk Feithenhauer
Regionsamordnare
Jämtland

maret.rusk@fugelsta.com
073-800 01 80

Porträtt på Jens Meyer, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland

Jens Meyer
Regionsamordnare
Värmland

jens.meyer2@hammaro.se
070-525 86 94

Porträtt på Helena Sandberg, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Dalarna-Gävleborg

Helena Strandberg
Regionsamordnare
Gävleborg-Dalarna

skogeniskolanwx@gmail.com
073-058 47 16

Porträtt på Amanda Löfdahl, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Västerbotten

Amanda Löfdahl
Regionsamordnare
Västerbotten

amanda.lofdahl@skogstekniskaklustret.se (mammaledig)

Selma Holmlund
Regionsamordnare
Väster
botten
selma.holmlund@skogstekniskaklustret.se
070-622 19 33

Johannes Karlsson
Regionsamordnare
Östra/Västra Götaland

Johannes.b.Karlsson@sodra.com
072-462 36 41

Johan Larsson
Generalsekreterare
Föreningen Skogen

johan.larsson@skogen.se
08-412 15 70

Rose-Marie Högberg
Ekonomi och administration
rose-marie.hogberg@skogen.se
08-412 15 40

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran