Illustration: Skogssällskapet

Klibbal

Illustration: Skogssällskapet

Vetenskapligt namn: Alnus glutinosa

Klibbalen invandrade söderifrån efter istiden, för cirka 8500 år sedan. Idag växer den främst i söder men finns även spridd längs Norrlandskusten. Den trivs på fuktig mark och kan bilda så kallande alkärr som på våren står helt översvämmade.

Alkärren är viktiga livsmiljöer för flera djur och växter, exempelvis för grönsiskan som äter alkottarnas frön. Omkring 110 arter är specialiserade på alar. Klibbalen kan nå en höjd av ca 25 meter och de blir sällan över 120 år gamla.

Med hjälp av knölarna som finns på alens rötter, som är genomvävda av en strålsvamp, kan trädet ta upp kväve från luften. Blommar tidigt på bar kvist med hon- och hanblommor på samma trädindivid, det kallas sambyggare. Blad, knoppar och skott är klibbiga och trädet fäller sina löv gröna.

Veden är mjukt och lätt samt rötbeständig under vatten. Klibbalen har därför historiskt använts till undervattenskonstruktioner. Exempelvis var regalskeppet Vasas länspumpar tillverkade av al. Idag används virket för att tillverka möbler och är populärt som slöjdträ och i träskor. Tack vare sin låga tjärhalt är virket även bra till träkol och rökflis.

Ladda ner som PDF:

Klibbal

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran