Umeå universitet

Skolans materiella standard påverkar elevernas resultat och självbild

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Standarden på skolbyggnader, kvaliteten på klassrum och den utrustning lärarna använder för elevernas lärande, kännetecknas av stora skillnader – beroende på vilken social klass eleverna kommer från eller vilka resurser som finns i skolan och dess närområde. – Kvaliteten på skolbyggnader, lokaler och klassrum samt lärandeutrustningens tillgänglighet och funktioner är avgörande för att ge elever en funktionell resa genom utbildningssystemet, säger Pär Isling Poromaa, doktorand vid Umeå universitet. / Forskning.se
Uppdaterad:

Skogssnilleblixten - entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan

Written by Erika Nilsson On the 0 Comments
Skogen i Skolan Västerbotten lanserar ett helt nytt koncept som ger klasser chans att arbeta tematiskt och ämnesövergripande inom området entreprenörskap. Dessutom har deltagarna möjlighet att vinna pengar till klassen!
Uppdaterad:

Jorden och skogen i stan - Umeå

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Hur mycket äter en ko till frukost? Kan du skilja på tall och gran? Vems är bajset? Kommer blöjor från skogen? Frågor som dessa och många fler besvarades under två lärorika och soliga dagar på Campus i Umeå!
Uppdaterad: