twitter.com/skogssverige

Lär dig mer om Allemansrätten med Skogen i Skolan

Written by admin On the 0 Comments
Skogen i Skolan har i över 40 år arbetat över hela landet med att sprida kunskap om skog till skolor. Sedan förra året finns en affisch och elev- samt lärarmaterial med övningshäften om Allemansrätten. Häftena kopplar till grundskolans läroplan och är indelade från årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Läraren kan mäta elevernas förmågor och eleverna får kunskap om hur man beter sig i skog och mark. / Skogen i Skolan
Uppdaterad:

NB inriktning Skog - från mäktiga maskiner till äventyrsturism

Written by admin On the 0 Comments
Naturbruksprogrammet inriktning Skog kan vara något för dig som gillar att vara ute i skogen och vill lära dig mer om alla jobbmöjligheter naturen har att erbjuda. Ta chansen att jobba i en av Sveriges största exportbranscher eller inom utveckling av jakt, fiske, naturupplevelser. På Naturbruksprogrammet inriktning Skog väljer du bland flera spännande yrkesutgångar, där skolorna har lite olika upplägg. Läs mer om NB-utbildning med inriktning mot t.ex. skogsmaskiner, skogsvård, jakt och viltvård, sportfiske och vattenvård eller natur och äventyr. / Naturbruk.se
Uppdaterad:

Framtiden osäker för naturbruksgymnasierna

Written by admin On the 0 Comments
Efter beskedet att landstinget vill utreda en sammanslagning av naturbruksgymnasierna i Kalix och Öjebyn sprider sig oron. Bakgrunden är landstingets underskott och nu utreds alltså en eventuell sammanslagning av de båda naturbruksgymnasierna i Kalix och Grans i Öjebyn. Tillsammans har de båda utbildningarna 180 elever. / Svt Nordnytt
Uppdaterad:

Lika villkor inom skogssektorn

Written by admin On the 0 Comments
Den 8 mars firades den internationella kvinnodagen. På SkogsSverige firar vi detta med att under våren utöka antalet sidor under ämnet Lika villkor samt intervjua ett antal nyckelpersoner inom skogssektorn. Tina Sjöström arbetar med detta på SLU och ansvarar för innehållet på SkogsSveriges sidor om LIka villkor. Begreppet ”lika villkor” kan definieras som ett samlingsbegrepp för alla frågor som rör diskriminering. Begreppet är skiljt från begreppet jämställdhet, och har mer likheter med begreppet jämlikhet. Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor inom alla områden i livet.
Uppdaterad:

Svenskarna fortsatt bland de bästa i världen på pappersåtervinning

Written by admin On the 0 Comments
Svenska folket fortsätter att ligga i världstoppen när det gäller pappersåtervinning, över 90 procent av allt papper källsorteras. Anledningen är ett väl fungerade återvinningsystem, åtta av tio svenskar säger att de har kort avstånd till tidningsinsamlingen. Det visar en ny undersökning från United Minds.
Uppdaterad:

Debatt: Mer upplysning om skogens betydelse

Written by admin On the 0 Comments
I en debattartikel i Dagens Nyheter krävde fem miljöorganisationer att mer av Sveaskogs marker bör skyddas. Det här tyder på att mer upplysning behövs. För närvarande drivs en del projekt för att lära skolelever mer om skogen. Skogen i skolan - där bland andra LRF står bakom - vänder sig till grundskolan. Skogsindustrierna driver sedan 1999 Framtidsresan, där man informerar gymnasieelever om jobben och möjligheterna inom branschen. / Skogsland
Uppdaterad:

Året efter yrkeshögskolan

Written by admin On the 0 Comments
Svaren på enkätstudien för de som tog YH-examen 2013 är nu sammanställda, och visar överlag på resultat som är stabila över tid. Nio av tio säger sig vara nöjda med sin utbildning. Inom utbildningsområdena Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske samt Hälso- och sjukvård samt socialt arbete är andelen som uppger att de är nöjda högre än riket och flera av de andra områdena. / Myndigheten för yrkeshögskolan
Uppdaterad:

Sidor