trä

Träden räddar världen!

Written by Theresa von Hofsten On the 0 Comments
Vilka produkter från skogen är viktiga för dig? Vi har lektioner som handlar om hur produkter från skogen kan bidra till en mer hållbar utveckling.
Uppdaterad:

SkogsSverige besvarar dina skogliga frågor

Written by admin On the 0 Comments
SkogsSverige grundades 1995 på initiativ av flera parter inom skogssektorn och var en pionjär inom sitt området. 2011 tog Föreningen Skogen över ansvaret för verksamheten från SLU och sedan dess har den faktabaserade informationen kompletterats och ämnesområdena renodlats. Nyhetsbreven har utökats i antal och de sociala medierna har ambassadörer i form av studenter från skogliga utbildningar. Under 2013-2014 har sidornas innehåll förhöjts med fotografier från bildbyrån Skogen bild samt med illustrationer. Dessutom har sökfunktionen i SkogsSveriges frågelåda förbättrats så att du lättare ska kunna hitta svar på dina skogliga frågor. Under ämnet Lika villkor hittar du metoder för genus, jämställdhet och likabehandling. En övergång till responsiv design pågår och den nya versionen kommer att sjösättas efter årsskiftet.
Uppdaterad:

Framtidens snickare kommer från Borlänge gymnasieskola

Written by admin On the 0 Comments
Skogssektorn erbjuder många olika utbildningar och yrkesval som t.ex träbyggande och träkunskap. Borlänge kommun ska i samarbete med Falu kommun, Framtidsmuseet och Högskolan Dalarna driva projektet ”Energieffektivisering och materialval” på bland annat Hushagsgymnasiet i Borlänge. Ljungbergsfonden har beviljats 900 000 kronor till projektet. Ett av målen med satsningen är att de kommunala gymnasieutbildningarna ska vara ledande i Sverige när det kommer till träbyggande och träkunskap. Elever som går teknikprogram eller bygg- och anläggningsprogram ska få den kompetens som krävs för energieffektivt byggande i trä. / Borlänge kommun
Uppdaterad: