studievägledare

Kommunerna missar värdefulla framtidsutsikter för unga

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Att få fler unga människor att välja ett yrke inom jord, djur, skog och trädgård är nödvändigt i omställningen till ett hållbarare och säkrare samhälle. Det är också här jobben finns. Studievägledare och kommuner spelar en avgörande roll i detta arbete. Idag stjälper de ofta mer än hjälper. / Landsbygdsnätverket
Uppdaterad: